Kőszeg, Táncsics M. u. 18. szám alatti helyhez kötött légszennyező pontforrás működésének működési engedélye

A Cothec Energetikai Üzemeltető Kft (9024 Győr, Hunyadi János u. 14.), mint üzemeltető kérelmére az eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) VA/KTF02/507-3/2016. számon levegőtisztaság – védelmi működési engedélyt adott. Az Engedélyező Hatóság a határozat hirdetményi úton történő közzétételét rendelet el.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya VA/KTF02/507-3/2016. számon kelt határozata csatolva