Kromberg és Schubert Kft Kszg., Cáki út 5. alatti telephelyhez kötött légszenny. pontforrás működtetésének működési engedély ügye - honlap link hivatkozás

Kromberg és Schubert Kft 9730 Kőszeg, Cáki út 5. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrás levegővédelmi működésének működési engedély ügye

A Kromberg és Schubert Kft (9730 Kőszeg, Cáki út 5.), mint üzemeltető kérelmére az eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) előtt VA/KTF02/2413-3/2016. számon levegőtisztaság – védelmi működési engedélyezés eljárás van folyamat.
Az Engedélyező Hatóság az eljárás megindításának szóló értesítés hirdetményi úton történő közzétételét rendelte el.


Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hirdetménye