Kromberg és Schubert Kft Kszg., Cáki út 5. alatti telephelyhez kötött légszenny. pontforrás működtetésének működési engedély ügye - hat - honlap link hivatkozás

Kromberg és Schubert Kft 9730 Kőszeg, Cáki út 5. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrás levegővédelmi működésének működési engedély ügye

A Kromberg és Schubert Kft (9730 Kőszeg, Cáki út 5.), mint üzemeltető kérelmére a Kőszeg belterület 2511/17 hrsz-u (9730 Kőszeg, Cáki út 5.) telephelyére az eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) VA/KTF02/2413-5/2016. számon levegőtisztaság – védelmi működési engedélyt adott.
Az Engedélyező Hatóság a fenti számon kelt határozat meghozatal tényének hirdetményi úton történő közzétételét rendelte el.


Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hirdetménye