Hirdetmény - 2017. február 1. Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek IV. számú módosításának VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA

2017. február 1.
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek
IV. számú módosításának
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA

H I R D E T M É N Y


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kőszeg Város Településrendezési eszközeinek II. számú módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban rendelet) 39.§ (2) bekezdésében rögzített véleményezési szakaszt lezárta.

A rendelet 39.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a döntésről szóló 1/2017. (I. 26.), 2/2017. (I. 26.) és a 3/2017. (I. 26.) Képviselő-testületi határozatokat közzéteszem.

Kőszeg Város Polgármestere megbízásából

Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze