Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez kapcsolódó partnerségi egyeztetés lefolytatása, valamint meghívó lakossági fórum megtartására

HIRDETMÉNY

A településrendezési eszközök módosítása és a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez kapcsolódó partnerségi egyeztetés lefolytatása, valamint meghívó lakossági fórum megtartására

A lakossági fórum témája:
a településrendezési eszközök módosítása,
Kőszeg Város Településképi Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/2017. (VIII. 31.) képviselő-testületi határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 "Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése" c. projekt részét képező Pogányi út és a Gábor Áron utca csatlakozás környezetét és a megvalósítása érdekében a településendezési eszközök módosítását rendelte el.

Kőszeg Város a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4.§ (1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Településképi Arculati Kézikönyv készül, melynek feladata Városunk jellegzetes települési karakterjegyeinek meghatározása, értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet védelme.
A 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29/A. §-a (3) bekezdés és Kőszeg Város Képviselő-testületének 110/2017(VI.29.) partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata alapján a településrendezési eszközök módosítása, az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

A Pogányi út és a Gábor Áron utca csatlakozás környezetére vonatkozó módosított szabályozási terv, a (jelenlegi szabályozással együtt) valamint Kőszeg Város Településképi Arculati Kézikönyvének tervezete elkészült, amelyek a csatolt mellékletben elérhetők.
A településrendezési eszközök módosítása valamint Kőszeg Város Településképi Arculati Kézikönyve tervezetének bemutatására és ismertetésére
lakossági fórumot
tartunk.
A lakossági fórum időpontja: 2017. október 11. (szerda) 17 óra
A lakossági fórum helyszíne: Kőszeg, Jurisics-vár KÖSZ-Ház (Rajnis u. 9.)
Kőszeg Város Településképi Arculati Kézikönyve megalkotása keretében 2017. október 20-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek,
– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a Főépítésznek címezve,
– elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mailcímre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).
Kőszeg, 2017. október 2.

Huber László s. k.
polgármester