Hirdetmény - Premium V. S. Kft. zajkibocsátás

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján értesítem a szomszédos ingatlan tulajdonosokat és jogosultakat

Várkör 24. (2177 hrsz.), Várkör 20-22. (2181/1 hrsz.), Várkör 20. (2181/2 hrsz.), Várkör 18. (2182/1 hrsz., 2182/2 hrsz., 2182/3 hrsz., 2182/4 hrsz.), Várkör 16. (2185/1 hrsz., 2185/2 hrsz.), Várkör 14. (2186/1 hrsz., 2186/2 hrsz., 2186/3 hrsz.), Várkör 12. (2189/1 hrsz., 2189/2 hrsz.), Várkör 10. (2190hrsz.), Várkör 8. (2191 hrsz.), Várkör 6. (2192 hrsz.), Várkör 15. (1891/1 hrsz., 1891/2 hrsz.), Várkör 17. (1892 hrsz.), Várkör 19. (1893 hrsz.), Várkör 21. (1894 hrsz.), Várkör 23. (1895 hrsz.), Várkör 25. (1896/1 hrsz., 1896/2 hrsz.), Várkör 27. (1897 hrsz.), Várkör 29. (1901 hrsz.), Várkör 33. (1905 hrsz.)

Táncsics M. u. 2/A. (2176 hrsz.), Táncsics M. u. 4. (2180 hrsz.), Táncsics M. u. 6. (2183 hrsz.), Táncsics M. u. 8. (2184 hrsz.), Táncsics M. u. 10. (2187 hrsz.), Táncsics M. u. 12. (2188 hrsz.), Táncsics M. u. 14. (2193 hrsz.)

Munkácsy M. u. 1. (2195/1 hrsz., 2195/2 hrsz.), Munkácsy M. u. 3. (2196 hrsz.), Munkácsy M. u. 18. (2198/2 hrsz.)

Kelcz Adelffy u. 15. (1898 hrsz.), Kelcz Adelffy u. 13. (1902 hrsz.), Kelcz Adelffy u. 11. (1903 hrsz.)

Fő tér 4. (2248/2 hrsz.), Kossuth L. u. 5. (2200 hrsz.), 2199 hrsz., 1899 hrsz.

hogy a Premium Visions Service Kft. (1083 Budapest, Szigetvári u. 4. 3/35. ) által a Kőszeg Várkör 12. 2189/1 hrsz. alatt üzemeltetett „Eleven Music Garden” vendéglátó-ipari egységben elhelyezett szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékének megállapítása ügyében eljárás indult.

Zajhatás szempontjából a fentebb felsorolt lakóépületeket, üzlet és iroda helységeket, óvodát érinti, érintheti.

Tájékoztatom, hogy az ügyben keletkezett iratokba az Ákr. 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán ügyfélfogadási időben (hétfőn 13.00 – 15.30 óra, szerdán 8.00 – 12.00 és 13.00- 15.30 óra és pénteken 8.00 – 12.00 óra között) betekinthet és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.


A jegyző a kiadmányozás jogát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata 8.§ (3) bekezdésében ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.


Kőszeg, 2018. november 26.