PÁLYÁZAT - pénzügyi ügyintéző

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E


K/7386-2/2019.


P Á L Y Á Z A T

A
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
pályázatot hirdet
költségvetési ügyintéző munkakörre.


A közszolgálati jogviszony határozott idejű. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Főbb ellátandó feladatok: Kőszeg Város Önkormányzatához tartozó intézmények könyvelése.
Kinevezési feltétel: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
A munkakör betöltéséhez gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai menedzserasszisztens szakképesítés.
Előnyt jelent költségvetési szervnél szerzett gyakorlat, államháztartási könyvelési tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Benyújtási határidő: 2019. június 21.
A jelentkezéseket dr. Zalán Gábor jegyző nevére, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.), e-mail: jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.Kőszeg, 2019. június 5.


Dr. Zalán Gábor s. k.