Tájékoztatás szabadtéri égetésről

Tájékoztatás a szabadtéri égetésről

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 2020. január 22-i módosítását követően a külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó előírások is változtak, így Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet is módosításra került.
Az OTSZ rendelkezése értelmében a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen az önkormányzati rendelet – megengedi.
Az avar és kerti hulladék elégetésének helyi szabályai:
Belterületen:
Az önkormányzati rendelet rendelkezései szerint belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni a rendelet 1. mellékletében meghatározott területen egész évben tilos. A rendelet elérhető a https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/testulet/rendeletek linken.
Egyéb belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni május 1. és szeptember 30. között nem szabad. Október 1. és április 30. között száraz kerti hulladékot hétfőn, 7.00-19.00 között, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad elégetni.
Külterületen:
Az önkormányzati rendelet értelmében külterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni május 1. és szeptember 30. között nem szabad. Száraz kerti hulladék égetése október 1. és április 30. között, hétfőn, 7.00-19.00 között, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett történhet.
Az OTSZ módosítása következtében a külterületi ingatlanon az irányított égetést az ingatlan tulajdonosának, használójának a korábbiakkal ellentétben már nem engedélyeztetni kell, hanem az irányított égetés megkezdése előtt 5 nappal írásban kell bejelenteni az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez. A bejelentésnek tartalmaznia kell az égetés időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét. Az erre vonatkozó formanyomtatvány letölthető a https://vas.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-01/68630.pdf linken keresztül.
A bejelentőlap benyújtható:
• ügyfélkapun (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatali kapu elérhetősége rövid név: VASMKI, KRID: 502209995)
• e-papír szolgáltatás útján (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)
• postai úton (postacím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.)
• személyesen
• e-mailen (e-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu)
TILOS a környezetre és emberi egészségre ártalmas veszélyes hulladékok („kezelt” fa, festett, lakkozott, rétegelt lemez, bútorlap, építési fahulladék, színes „fényes” papírhulladék, PET palack, műanyag hulladék, autógumi, használtruha, rongy, fáradt olaj, üzemanyag) égetése tüzelőberendezésben és nyílt téren egyaránt.
Zöldhulladék hulladéktelepre (komposztáló telep) történő beszállítása kőszegi lakosoknak továbbra is biztosított.