Tájékoztatás a szabadtéri égetés és zöldhulladék-gyűjtés szabályairól

A szabadtéri égetés és zöldhulladék-gyűjtés szabályai

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletében szabályozott avar és kerti hulladék égetésének szabályai módosításra kerültek. Ennek értelmében belterületen, valamint külterületen egyaránt tilos avart és kerti hulladékot égetni. Kivételt képeznek ez alól azon külterületi és zártkerti szőlőterületek, amelyeket Kőszeg és Környéke - Vaskeresztes és Környéke Hegyközség Kőszeg Város közigazgatási területén tart nyilván. Ezeken a területeken kizárólag a szőlőműveléssel foglalkozók számára, az ott keletkező szőlőnyesedékre vonatkozóan, a szőlőt érintő fitoplazmás betegség terjedésének megakadályozása érdekében a veszélyhelyzet fennállásának idejéig engedélyezett az égetés hétfőn, 7.00-19.00 óra között szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett az illetékes Hivatásos Katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez történő írásos bejelentés alapján. Külterületi ingatlanok lévén az irányított égetést az ingatlan tulajdonosának, használójának továbbra is az égetés megkezdése előtt 5 nappal írásban kell bejelenteni a Katasztrófavédelem területi szervéhez. A bejelentésnek tartalmaznia kell az égetés időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét. Az erre vonatkozó formanyomtatvány letölthető a https://vas.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-01/68630.pdf linken keresztül.

A bejelentőlap benyújtható:
• ügyfélkapun (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatali kapu elérhetősége rövid név: VASMKI, KRID: 502209995)
• e-papír szolgáltatás útján (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)
• postai úton (postacím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.)
• személyesen
• e-mailen (e-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu)

Amennyiben az új rendelkezés hatályba lépése előtt az irányított égetést valaki már írásban bejelentette az illetékes hatóságnál, úgy az égetést elvégezhetik a tűzvédelmi szabályok betartása mellett.

Zöldhulladék hulladéktelepre (komposztáló telep) történő ingyenes beszállítására a lakossági ügyfeleknek évente 6 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 300 kg zöldhulladék mennyiségig van lehetősége, ezen mennyiségen felül a lerakás díja 12,5 Ft/kg (12.500,-Ft/tonna). Az üzleti ügyfelek díjszabása: 20.320,-Ft/tonna.

Az idei évtől bevezetésre kerül a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés is. Az STKH Kft. áprilistól novemberig havonta egy-egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban (hulladéknaptár www.stkh.hu) házhoz menő rendszerben üríti és szállítja el ügyfeleitől az ingatlanok elé kihelyezett, erre a célra rendszeresített 170 literes STKH emblémával ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsákokat. Az edényekbe és zsákokba fák, bokrok nyesedékeit (maximum 5 cm átmérő), lenyírt füvet, lehullott levelet lehet betenni.

A zöldhulladékgyűjtő zsákok ára 250,-Ft, amelyek értékesítése a Kőszegi Hulladékudvaron történik. Egyeztetések zajlanak annak érdekében, hogy az STKH Kft. zsákjait a későbbiekben a Coop kőszegi üzleteiben is meg lehessen vásárolni.