Hirdetményes értékesítés 2020 III. - Önkormányzati kifüggesztés

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatjuk.Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, tíz hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében kérjük T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy 2020. szeptember 21. (hétfő) napjától 2020. október 21. (szerda) napjáig szíveskedjen a Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában, vagy a letöltések között is elérhető hirdetményt és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlistát T. Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján elhelyezni.A hirdetmény közzétételét jogszabály kötelezően nem írja elő, ezért azt visszaigazolás, illetve a záradékolt példány megküldésének mellőzésével kérjük megtenni.