Ebösszeírás

Felhívás! A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben Ebösszeírást végez!

Letöltések
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Tehát akik jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésre bocsátani.

Az ebösszeírás 2021. április 30-ig tart.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Kőszeg Város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb 2021. április 30. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni!

A járványügyi helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel, így a kitöltött adatlapokat az alábbi módok valamelyikén lehet benyújtani:
- papír alapon postai úton (Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Igazgatási Osztály 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) vagy a hivatali épület (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) kapuján lévő postaládába bedobva. A nyomtatvány letölthető a www.koszeg.hu oldalról (Ebösszeírás – adatlap),

- e-mailben a szigethyjudit@koszeg.hu címre,
- e-papír alkalmazáson keresztül ügyfélkapus / cégkapus azonosítást követően: Új levél írása / Témacsoport kiválasztása: önkormányzati igazgatás / Ügytípus kiválasztása: Mezőgazdasági, állat- és növényegészségügyi ügyek / Címzett: Kőszeg Város Önkormányzata / szöveg: pl. „Tisztelt Cím! Csatoltan megküldöm a 2021. évi ebösszeíráshoz szükséges adatlapot.” / Tovább a csatolmányokhoz (itt kell becsatolni a küldeni kívánt dokumentumot) / Tovább a véglegesítéshez / Küldés,

- OHP-on (Önkormányzati Hivatali Portál) keresztül a KOSZEGPH hivatali kapu címre beküldve (a keresőbe be kel írni: e-önkormányzat): űrlapkitöltés bejelentkezés nélkül / kiválasztani: település - Kőszeg, önkormányzat neve - Kőszeg Város Önkormányzata / ügyindítás: ágazat - Általános vagy egyéb igazgatási ügyek, ügytípus – ebnyilvántartás / űrlap keresés / online kitöltés.


A kitöltéssel kapcsolatban a 94/562-528 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeleteben foglaltak alapján 30.000,- Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (pl. tulajdonos változás, eb elhullása) írásban bejelenteni.Együttműködésüket köszönöm!


Dr. Zalán Gábor sk.
jegyző