PÁLYÁZAT felhívás - titkársági ügyintéző

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

K/391-1/2023. szám

P Á L Y Á Z A T
A
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
pályázatot hirdet
titkársági ügyintéző munkakörre.


Az állás határozatlan időre szól és a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Ellátandó feladatok: a polgármester, az alpolgármester munkájához szükséges feladatok ellátása, a vezető tisztségviselőkhöz és a jegyzőhöz érkező vendégek fogadása, a vezetők által igényelt reprezentációs feladatok ellátása, a hivatali vezetők által tartott megbeszélésekről emlékeztető készítése, a titkárságra érkező e-mailek kezelése.

Kinevezési feltétel: középiskolai végzettség (megtalálható a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 27. II. besorolási osztály).
A jelentkezés feltétele: magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Előnyt jelent a közigazgatási alapvizsga megléte, idegennyelv tudás.

A pályázathoz csatolni kell a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási határidő: 2023. február 17.

A pályázat feltétele az "Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat", illetve az "Önéletrajz sablon" beküldése, mely megtalálható Kőszeg honlapján http://www.koszeg.hu/allaspalyazatok menüpont alatt.
Az álláspályázatokhoz kapcsolódó Adatvédelmi (Adatkezelési) Tájékoztató a fenti linken található.

A jelentkezéseket dr. Zalán Gábor jegyző nevére, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.), e-mail: allaspalyazat@koszeg.hu kell beküldeni.

Kőszeg, 2023. január 25.
Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző