FELHÍVÁS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓKNAK

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2021. szeptember 1-én életbe lépett módosítása értelmében szálláshely-szolgáltatás a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentésen túl csak a szálláshely-minősítésre vonatkozó rendelkezések megtartásával folytatható.

Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi- és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
A szállodák és a panziók által már megszerzett védjegyek érvényessége nem változik, a kötelező minősítés bevezetése fokozatosan történik meg 2022. január 1-jétől.
A jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek.
A szálláshely-minősítési tevékenységet a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. látja el.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a következő módosításokat vezette be.
2021. december 31-én a már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:
- szálloda szálláshelyek esetében: 2021. december 31-ig,
- panzió szálláshelyek esetében: 2021. december 31-ig,
- kemping szálláshelyek esetében: 2022. június 30-ig,
- üdülőháztelep szálláshelyek esetében: 2022. június 30-ig,
- közösségi szálláshelyek esetében: 2022. június 30-ig,
- egyéb szálláshelyek esetében: 2023. január 1-ig,
- magánszálláshelyek esetében: 2023. január 1-ig.

Szálláshelyenként az első szálláshely-minősítési eljárás ingyenes. Az ezt követő szálláshely-minősítési tevékenységért a szolgáltatók minősítési díjat kötelesek fizetni a szálláshely-minősítő szervezet részére.
A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg.

2022. január 1-jétől szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység jegyzőnek történő bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.
A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

Bővebb információ a https://szallashelyminosites.hu oldalon található.

Kérem a Tisztelt szálláshely-szolgáltatókat a fenti határidők betartására.

dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző