Kálvária utca 69.

Pályázati Hirdetmény
Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan
liciteljárás útján történő értékesítésére

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendeletének mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 83/2022. (IV. 28.) sz. határozata értelmében nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517, +36 94/562-529

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: nyílt liciteljárás

2.b.) A pályázat célja
• Kőszeg, Kálvária utca 69. fsz. 2
1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:
3.a.) Tárgy:
Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 7848/2/A/2 Kálvária utca 69. fsz. 2 lakás 50

3.b.) Műszaki feltétel:

Az ingatlan Kőszeg északi szélén, a Kálvária utca végén található. Környezetében családi házak találhatók. Megközelíthetősége kissé nehézkes, utcája szűk, meredek, rossz állapotú. Parkolás az épület udvarán biztosított. A város infrastrukturális ellátottsága nagyon jó. Közintézmények könnyen elérhetők.

Közműellátottság:
Vízvezeték, elektromos hálózat. Szennyvíz: Közcsatorna az utcában nem áll rendelkezésre, a társasházhoz zárt gyűjtőakna tartozik. A közművek egyedi mérése megoldott. Telefon és televíziós szolgáltatás egyedi előfizetői szerződésekkel lehetséges.

A társasház építésének becsült építési ideje az 1900-as évek első felére tehető. Hagyományos épületszerkezet: téglafalak, lapos tető, bitumenes lemez fedés. A homlokzat és a tető is jelentős felújítást igényel, az épület egésze leromlott, rossz állapotú. Alapterülete 50 m2, alaprajzi kialakítása átlagos 2 szobás. Burkolatok: rossz állapotban vannak, felújítás, csere időszerű Falak: felületképzések, burkolatok és festés jellemzően rossz állapotú, de több helyen láthatóak jelentősen nedves foltok, dohos penészes szag érezhető, amelyek szigetelési hibára utalnak. Nyílászárók hagyományos fa szerkezetek, rossz állapotban. Melegvíz ellátás: elektromos bojler. Fűtés: vaskályhákkal történik, egyéb fűtés nincs, a készülék állapota rossz, az égéstermék elvezetését ellenőrizni, szükség esetén javítani kell.
Összességében a társasház teljes homlokzata és a tető teljes felújításra, a lakás teljes felújítása korszerűsítésre időszerű, településesen belüli elhelyezkedése előnytelen. A lakás jelen állapotában lakhatásra nem alkalmas!

3.c.) Jogi feltétel:

- A társasház-öröklakás tulajdonostársait a többi tulajdonostárs külön tulajdoni illetőségére elővásárlási és előbérleti jog illeti meg.
- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.


- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az adott ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár bruttó (Ft)
Kőszeg Kálvária utca 69. fsz. 2 lakás 50 7.400.000, -Ft

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2022. május 23.
A licitálás ideje: június. 15. 900 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. június 14. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-517

Ügyfélfogadás: Hétfő 13.00 – 15.30
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Az ingatlant megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.