Beszamolo_a_2019_evi_civil_tamogatasok_elszamolasarol

ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
2020. február 6-i ülésének
... napirendi pontjához


Tisztelt Bizottság!
A 46/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzat (a továbbiakban: Civil Szabályzat) 6.4. pontjában foglaltak alapján az előző évi, civil szervezetek részére nyújtott támogatások elszámolásának elfogadásáról a Humánerőforrás Bizottság a következő évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalásával egyidejűleg dönt és erről tájékoztatja a képviselő-testületet.
Kőszeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) évről évre költségvetésében a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára egy elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot hoz létre. Az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból azok a civil szerveződések (egyesületek, alapítványok stb.) részesülhetnek, melyek kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatot az Önkormányzattal kötött feladatátvállalási megállapodás alapján végeznek, továbbá amelyek tevékenységük kiemelkedő mivolta miatt az Önkormányzattal létrejött együttműködési megállapodással rendelkeznek.

2019. évben 17 kiemelt civil szervezet részesült a Képviselő-testület által jóváhagyott, Kőszeg Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott, kiemelt civil szervezetek részére nyújtott működési támogatásból.
Tavalyi évben a Kőszegfalvi Baráti Körrel bővült a kiemelt civil szervezetként nyilvántartott egyesületek száma. A közel húsz éve működő egyesület kiemelkedő szerepet vállal Kőszegfalva városrészen a közösségi élet szervezésében. Általuk kerül minden évben megrendezésre Kőszegfalván a Nőnapi rendezvény, az augusztus 20-ai ünnepség, az Idősek napja, a Mikulás ünnepség, valamint Kőszegfalva alapításának napja is.
A Kiemelt Civil Alapból támogatásban részesülő valamennyi civil szervezet a támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtotta, a pénzügyi elszámolások egységes elvek mentén ellenőrzésre kerültek.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatása az Egyesülettel fennálló Feladatátvállalási megállapodásban foglaltak szerint kötött támogatás, mely az Egyesület Közgyűlése által meghatározott tagdíjjal együttesen az Önkormányzat tárgyévet megelőző négy évben befolyt idegenforgalmi adóbevételének (IFA) éves átlagával egyenlő összeg, és ezen összeg nem lehet kevesebb, mint évi 13 millió Ft. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi támogatása 15.643.567.- Ft volt, mely támogatással a civil szervezetekhez hasonlóan elszámolt.
2019. évben az Írottkő Natúrparkért Egyesület a Főtéri zenés esték szervezésére további 400.000.- Ft támogatásban részesült, mely támogatás összegéről a Képviselő-testület szintén a 2019. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntött.
Egyéb támogatások:
2019. évben is igyekezett az Önkormányzat a civil szervezeteknek a működésre nyújtott támogatáson felül egyéb, célzott jellegű támogatást biztosítani. Ezen támogatásokkal tárgyév végéig számoltak el a civil szervezetek.
A Kőszegfalvi Sportegyesület részére 900.000.- Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat tulajdonában álló Rábai Gábor Sporttelepen felépülő raktárépület költségeihez.
A Kőszegi Sportegyesület részére 9.000.000,- Ft támogatást nyújtott, mely támogatással az Önkormányzat a tulajdonában álló Kenyérhegyi síugrósáncra, a síugró szakosztály részére telepítendő öltöző kiszolgáló konténerek költségeihez járult hozzá.
A Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozat lebonyolítását tavalyi évben már a Kőszegi Ostromnapok Egyesület vállalta, mely rendezvénysorozat költségeihez 3.000.000.- Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat.
A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület szervezi minden évben az untersteinbach-i sporttábort, a szervezés költségeit az Önkormányzat 390.000.- Ft-tal támogatta.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2019.(VIII.1.) számú határozatával döntött arról, hogy Hámori Ádám válogatott ökölvívó olimpiai felkészüléséhez 1.200.000,- forinttal járul hozzá. Ezen támogatásból 500.000,- forint 2019. évben a 2019. tartalék terhére került átadásra, míg 700.000,- forintot az Önkormányzat az idei évben a 2020. évi költségvetése terhére biztosít a sportoló részére. Hámori Ádám 2019. évben összesen 11 több napos versenyen mérette meg magát, ebből 5 hazai, és 6 külföldi (Irán, Spanyolország, Fehéroroszország, Oroszország, Szerbia, Lengyelország) versenyen. Ádám 2018-hoz hasonlóan 2019. évben is elnyerte az év legjobb férfi ökölvívójának járó címet. A versenyek mellett válogatott kerettagként számos hazai és külföldi edzőnapon, illetve edzőtáborban járt. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás Ádám erőnléti edzéseire lett fordítva.

Polgármesteri támogatási keret
Tavalyi évben a Polgármesteri támogatási keret összege 1.800.000.- Ft volt, mely összeg teljes mértékben felhasználásra is került, összesen 22 esetben támogatva különböző tanulmányi versenyeket, kirándulásokat, évfordulós rendezvényeket. A Polgármesteri támogatási keretből egyedi kérelem alapján egyaránt részesülhetnek civil szervezetek és magánszemélyek is. Ezen kérelmekről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
A Polgármesteri támogatási keret pontos felhasználását tartalmazó tájékoztató az előterjesztéshez csatolásra került.
Az Egyesületek szakmai beszámolójukban a részükre nyújtott támogatásokra vonatkozóan köszönetüket fejezték ki az Önkormányzat felé.
Az Önkormányzat tavalyi évben is törekedett a civil szervezetekkel a folyamatos együttműködésre, partnerségre és elmondható, hogy az Önkormányzat valamennyi egyesület tevékenységét lehetőségeihez mérten igyekezett is támogatni.
Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló megtárgyalására és elfogadására!
Kőszeg, 2020. január 29.

A polgármester nevében:


Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a 2019. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, és a civil szervezetek, valamint az Önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről szóló beszámolót elfogadja.


Felelős: Fekete-Pataki Edit elnök
Határidő: azonnal