Pályázati felhívás - Városüzemeltetési ügyintéző

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.


Iktatószám: K/6351-1/2024.

P Á L Y Á Z A T
A
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
pályázatot hirdet
városüzemeltetési ügyintéző munkakörre

Az állás határozatlan időre szól és a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Ellátandó feladatok: Intézi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati ügyeket. Intézi az egyedi házi szennyvízszikkasztó létesítésével kapcsolatos ügyeket. Vízgazdálkodási feladatok ellátása, vízügyi igazgatással kapcsolatos ügyek, kút bejelentés, engedélyeztetési eljárás lefolytatása. Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel, valamint a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos feladatokat.

Kinevezési feltétel: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és jogi, közgazdasági szakképesítés (megtalálható a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet a 14. pont I. besorolási osztály, 26. I. besorolási osztály).
A jelentkezés feltétele: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felsőfokú végzettség:
Előnyt jelent a közigazgatási gyakorlati idő, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga megléte.

A pályázat feltétele az "Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat", illetve az "Önéletrajz sablon" beküldése, mely megtalálható Kőszeg honlapján http://www.koszeg.hu/allaspalyazatok menüpont alatt.
Csatolni kell továbbá az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási határidő: 2024. július 12.
Az álláspályázatokhoz kapcsolódó Adatvédelmi (Adatkezelési) Tájékoztató a fenti linken található.

A jelentkezéseket dr. Zalán Gábor jegyző nevére, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.), e-mail: allaspalyazat@koszeg.hu kell beküldeni.

Kőszeg, 2024. június 19.
Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző