Szabadtéri tűzgyújtás új szabályai

TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL


Tájékoztatom a Tisztelt kőszegi lakosokat és ingatlantulajdonosokat, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján az avar és a kerti hulladék elégetésének szabályai az alábbiak:

Belterületen:
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.
Önkormányzati rendeletünk 2.§-a értelmében tehát belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni a rendelet 1. mellékletében meghatározott területen egész évben tilos. Egyéb belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni május 1. és szeptember 30. között nem szabad. Október 1. és április 30. között száraz kerti hulladékot hétfőn 7.00-19.00 között szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad elégetni.

Külterületen és zártkertben:
Lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (avar és kerti hulladék is!) szabadtéri elégetése az önkormányzati rendelet 3.§-a alapján hétfőn 7.00-19.00 között szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett történhet.
Az égetést előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérelmet az égetést megelőző 10 nappal kell benyújtani az illetékes tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.), melyet az 5 munkanapon belül bírál el.

Kerti sütés, grillezés:
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Az önkormányzati rendelet szövege elérhető a www.koszeg.hu honlapon, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályán. A tűzgyújtás új szabályairól további információ, valamint az irányított égetés engedélyezéséhez szükséges kérelem megtalálható a www.vas.katasztrofavedelem.hu honlapon.


Kőszeg, 2015. április 7.


Huber László s.k.
polgármesterVas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye:


Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

I. Belterületi szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha van önkormányzati rendelet a belterületi égetésre vonatkozóan, úgy az abban megjelölt napokon, időpontban az végrehajtható, amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik rendelettel, úgy a belterületi égetés a nap minden időszakában TILOS! Az utóbbi esetben amennyiben szabadtéri égetést hajtanak végre belterületen úgy a tűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményezni, csak úgy mint abban az esetben is, mikor az önkormányzat rendelkezik szabályozott égetéssel, viszont a tevékenység nem az engedélyezett időpontban történik.

II. Külterületi szabadtéri égetés:

1. Az engedélyezés
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése, az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

2. Az engedélyezési eljárás menete

Az irányított égetés engedélyezésének eljárásrendjét és iratmintáit mellékelten csatolom. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

Az engedélyezéshez szükséges kérelem formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:

http://vas.katasztrofavedelem.hu/hirek/1508-valtoztak-a-szabalyok-%E2%80%93-kello-odafigyelessel-a-szabadteri-tuzek-megelozhetok


Szombathely, 2015. március 11.


Tisztelettel:
Lakatár Gábor s.k.
tűzoltó őrnagy
kirendeltségvezető