Pályázati hirdetmény

A pályázat célja Kőszeg, 2263/3 hrsz-ú, Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. sz. alatti, áruház megnevezésű, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2015. (VIII.27.) sz. határozata és a hatályos vagyonrendelet versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2263/3 hrsz-ú, Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. sz. alatti, áruház megnevezésű, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.A.) TÁRGY:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2263/3 áruház 255

3.B.) MŰSZAKI FELTÉTEL:

Az ingatlan a városközpont délkeleti részén üzleti szempontból frekventált területen helyezkedik el, zártsorú, városképileg jelentős egy, illetve kétszintes épületek környezetében. Az utca ezen részén az épületek a XVIII-XIX századból származnak.
Gyalogosan és gépjárművel is könnyen megközelíthető. Parkolási lehetőség az üzlet környezetében lévő fizetőparkoló igénybevételével lehetséges.
A kereskedelmi célt szolgáló épület az ingatlan-nyilvántartás alapján áruház. Korábban vendéglátóipari egységként funkcionált, jelenleg használaton kívül áll.

Műszaki állapota:

Az épület homlokzati vakolata közepes állapotban van, utcafront felöli részén a lábazati szinten omladozott. Bádogos szerkezete közepes állapotú.
Az egység teljes közművel ellátott. Fűtése egyedi központi, gázüzemű.
A belső helyiségek elrendezése mindig az aktuális bérlő, illetve az épületben folytatott tevékenységhez igazodott, így a helyiségek kapcsolata, illetve mérete változott. Utca felöli részén 2, udvari részén 1 bejárattal rendelkezik. A bejárat mindkét oldalán kirakatportál található.

Az ingatlan több éve nincs hasznosítva. A volt bérlő a helyiségeket nagyon rendetlenül hagyta hátra. A földszinti részen a volt játékterem helyiségei rongáltak. Emeleti részén a kialakítandó helyiségek mindegyikében különböző használati és egyéb tárgyak maradtak

Az értékelés szempontjából az épületrészeket 4 – funkció szerint elkülöníthető – részre tagolom, melyek az alábbiak:

1. Üzlettér

Az üzlettér 3 részre osztható. A fő vendégtér padozata agglomerát lap. Itt került elhelyezésre a pizza sütő kemence, illetve a kiszolgáló pult. Mérete 53,90 m². Belmagassága 4,60 m. A mennyezet egy részén beázás látható.
E helyiségből 7 lépcsőfokkal került kialakításra a 26,90 m² nagyágú hajópadló padozattal rendelkező galéria, mely szintén vendégtér.
Szintén a vendégtér része a 20,00 m² nettó alapterületű egyhajlású boltív födémmel rendelkező
pincerész, ami szintén hajópadló padozattal rendelkezik. E szinten található egy 120 l –es villanybojler, illetve az épület fűtését biztosító gázkazán.

2. Játékterem

Az összesen 40,00 m² nagyságú épületrész gépészeti berendezései a bérlői jog megszüntetésekor elbontásra kerültek (légkondicionáló, világítótestek). A 40 m² - ből 14 m² rész belmagassága 2. m. Információm szerint e helyiség eredetileg kapuszín volt, így itt található pl. a szennyvízcsatorna. A játékterem padozata szőnyegpadló. Falazatának burkolata elbontásra került.

3. Pince – kiszolgáló helyiségek

Az összesen 41,50 m² alapterületű részben találhatóak: mosogató, előkészítő raktárak, összekötő folyosó.
Műszaki állapotúk rossz, teljes felújítást igényelnének. Gépészeti berendezéseik elavultak. Ablak csak az előkészítőben található. Padozatuk 20x20 mozaiklap.
A mosogató 40 % -ban, az előkészítő 50 % -ban csempézett. A melegvízellátás villanyboylerről történik, ami a páraelszívóval együtt az előkészítőben található.
Az eladótérhez képest eltolt szinten találhatóak a vizesblokkok, illetve az öltözők. Nagyáguk összesen 53,00 m². Az épületrész felújított. A helyiségek padozata 20x20, illetve 30x30 mozaiklap.
Falazatuk 50-70 % -ban csempézett.

4. Tetőtér:

Két részre osztható. Mindkét részhez fél-csigalépcső vezet fel. A jelenleg funkció nélküli félemeleten található helyiség fa födémmel rendelkezik. Belmagassága 2,30 m. Alapterülete 14,20 m² Padozata: szalagparketta. Ablaka a Rákóczi útra néz.

Szintén fél-csigalépcső vezet fel a tetőtér másik feléhez, ahol jelenleg átlagosan 60 % készültségi fokkal rendelkezik 6 db átlagosan 12,5 m² alapterületű vendégszoba. A szobák közül 4 –hez tartozik WC, illetve zuhanyozótál. 2 szoba esetében közös a vizesblokk.
A szobák padozata – egy kivételével, ahol szőnyegpadló található - jelenleg simított beton. Függőleges falszerkezetük gipszkarton. Az összekötő folyosó alapterülete 13,00 m².
A szobák közül 1 db szobánál csak az ablak nyílása van meg, maga az ablak még nem került beépítésre. A válaszfalak gipszkartonból készültek.
Mindkét emeleti szinten található 1-1 tároló helyiség is.

Az ingatlan része egy 19,00 m² -es udvar.

3.C.) JOGI FELTÉTEL:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget kell befizetni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg 2263/3 áruház 255 32.898.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2015. október 15.
A licitálás ideje: 2015. november 12. 8.00
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 132. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. november 11. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 13.00 - 15.30
Szerda 8.00-12.00 és 13.00 – 15.30
Péntek 8.00-12.00 óra között.

További oldalak


Pályázati felhívás
Pályázat
Kőszeg 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Külterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
2205/A/2 hrsz. Kőszeg, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. szám alatti társasházi lakás
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy utca 5. vendéglakás
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy u. 5. vendéglakások II. forduló
Pályázati Hirdetmény - Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére. Kelcz-Adelffy utca 5.
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület - II. forduló
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. szám alatti lakás,Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt 2. szám alatti lakás
Páyázati hirdetmény - Dózsa_Kelcz lakások
Pályázati hirdetmény - 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület
Pályázati hirdetmény - Rákóczi u. 79.
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 40.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 79. II. forduló
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Telkek Gábor Áron 2975_120, 2975_121
Jurisics tér 14. III
Rákóczi 79.
Velemi 15_A I_4
Velemi 15 A I 4.
Rákóczi 79.
Gábor Áron utcai telkek 2975/120
Rákóczi 79.
Hirdetmény - Gábor Áron 2975_120.
Rákóczi 1.
Rohonci 46.
Pék utca 19.
2975-120. - Gábor Áron-Forintos Mátyás
Sigray 1.
Rákóczi 13.
Rákóczi F. utca 13.
Űrhajósok utca 19/D
Rákóczi Ferenc utca 13.
Árpád tér 13.