2017. Június 21., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról
2. - A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának elfogadása
3. - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének a Rendezési Terv módosítása iránti kérelme
4. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása
5. - Kiss Andrással kötött vállalkozási megállapodás meghosszabbítása
6. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása
7. - Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása
8. - A Kőszeg, 1113/6 hrsz.-ú közút elnevezése
9. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása
10. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása
11.a - Vagyonügyek: ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme
11.b - Vagyonügyek: Kőszeg, Gyöngyös u. 27. fsz. 2. sz. alatti lakás megvásárlására vonatkozó vételi szándék
11.c - Vagyonügyek: Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlása
11.d - Vagyonügyek: Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása
11.e - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.)
12. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉS BIZ. 2017. 06. 21.
11.d napirendi pont:
Vagyonügyek: Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása

Lásd letölthető formátum.