2017. November 22., Szerda, 13:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Prezentáció bemutatása a közvilágítás korszerűsítése tárgyában
2.a - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.). számú önkormányzati rendelet módosítása
2.b - Beszámoló a fizető parkolók működéséről
3. - A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló új rendelet megalkotása
4. - Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásával kapcsolatos döntések
5. - 87. számú főút Kőszeg – B61a Rattersdorf (Rőtfalva) összeköttetés megvalósítása érdekében a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadása
6. - A Kőszeg, 0117/3 hrsz.-ú ingatlan (napelempark) vonatkozásában a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadása
7. - Kőszeg város településrendezési eszközök V. számú (Déli városrészének közlekedésfejlesztésére vonatkozó) módosítása – végső elfogadás
8. - Parkolók kialakítása a Kiss János lakótelepen
9. - Napelemparkkal kapcsolatos döntések meghozatala
10. - Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása (Az anyagot később küldjük!)
11. - Hulladékgazdálkodás jövőbeni ellátásával kapcsolatos javaslat megtárgyalása
12. - Vagyonügy: Megüresedett önkormányzati lakások hasznosítása (Rohonci u. 46/B III/10., Pék u. 19. fsz. 2.)
13. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2017. 11. 22.
6. napirendi pont:
A Kőszeg, 0117/3 hrsz.-ú ingatlan (napelempark) vonatkozásában a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadása

Lásd letölthető formátum.