2007. Január 17., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló új önkormányzati
2. - Tájékoztató a helyi autóbusz közlekedésről
3. - Helyi értékvédelmi rendelet-tervezet
4. - Megüresedett önkormányzati bérlakások további hasznosítása
5. - Ingatlanértékesítés 0174/2 hrsz. (Gulner-malom mögött)
6. - Ingatlanértékesítés – Velemi u. 36/A. III. 11.
7. - Elővásárlási jogról való lemondás
8. - "Gyöngyösünk a gyöngyszemünk" projekt bemutatása (szóbeli tájékoztató)
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2007. január 17-én (szerdán) 16.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :

1. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló új önkormányzati
rendelet véleményezése
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

2. Tájékoztató a helyi autóbusz közlekedésről
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

3. Helyi értékvédelmi rendelet-tervezet
Előterjesztő: Németh István főépítész

4. Megüresedett önkormányzati bérlakások további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

5. Ingatlanértékesítés 0174/2 hrsz. (Gulner-malom mögött)
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

6. Ingatlanértékesítés – Velemi u. 36/A. III. 11.
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

7. Elővásárlási jogról való lemondás
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

8. "Gyöngyösünk a gyöngyszemünk" projekt bemutatása (szóbeli tájékoztató)
Előterjesztők: a tervezők

9. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. január 10.

Földesi Zoltán
bizottsági elnök