2007. Március 13., Kedd, 16:00 óra, Városháza fogadóórás helyiség: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
2. - A Szombathelyi TV-vel kötött szerződés felülvizsgálata
3. - A Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetése
4. - A külkapcsolatok átfogó felülvizsgálata
5. - A Képviselő-testület 4 éves cselekvési programja
6. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár beszámolója
7. - Tájékoztató a Jurisics-vár fejlesztéséről
KULTURÁLIS, IDEGENFORGALMI, OKTATÁSI ÉS SPORT
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottsága

2007. március 13-án (kedden) 16 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza fogadóórás helyisége (kapuszín alatt balra).
Az ülés várható időtartama: 3 óra


N A P I R E N D :

A bizottság az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja:

1. Kitüntetés adományozására javaslat
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

2. A Szombathelyi TV-vel kötött szerződés felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

3. A Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetése
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

4. A külkapcsolatok átfogó felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

5. A Képviselő-testület 4 éves cselekvési programja
Előterjesztő: Huber László polgármester

6. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár beszámolója
Előterjesztő: Lajos Tiborné mb. igazgató

7. Tájékoztató a Jurisics-vár fejlesztéséről
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2007. március 8.


Dr. Mátrai István s. k.
a bizottság elnöke