2007. Március 12., Hétfő, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a Jurisics-vár fejlesztéséről
2. - A Képviselő-testület 4 éves cselekvési programja
3. - A Kelcz-Adelffy utcai szálloda építés ügye
4. - Megüresedett önkormányzati bérlakás további hasznosítása
5. - A Rákóczi F. u. 2. épületben lakás és tárolókra vételi szándék (dr. Pusztai Szilveszter)
6. - Városrehabilitációs kölcsön odaítélése
7. - A Városüzemeltető Kht. 2007. évi ingatlan karbantartási és felújítási terve
8. - 2007. évi útkarbantartási terv
9. - A köztéri berendezések 2007. évi karbantartási terve
10. - 2007. évi parkfenntartási terv
11. - A Városüzemeltető Kht. 2007. évi szolgáltatási díjainak megállapítása
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2007. március 12-én (hétfőn) 16.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Tájékoztató a Jurisics-vár fejlesztéséről
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató

2. A Képviselő-testület 4 éves cselekvési programja
Előterjesztő: Huber László polgármester

3. A Kelcz-Adelffy utcai szálloda építés ügye
Előterjesztő: Huber László polgármester

4. Megüresedett önkormányzati bérlakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

5. A Rákóczi F. u. 2. épületben lakás és tárolókra vételi szándék (dr. Pusztai Szilveszter)
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

6. Városrehabilitációs kölcsön odaítélése
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

7. A Városüzemeltető Kht. 2007. évi ingatlan karbantartási és felújítási terve
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

8. 2007. évi útkarbantartási terv
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

9. A köztéri berendezések 2007. évi karbantartási terve
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

10. 2007. évi parkfenntartási terv
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

11. A Városüzemeltető Kht. 2007. évi szolgáltatási díjainak megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

12. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2007. március 8.
Földesi Zoltán
bizottsági elnök