2010. December 9., Csütörtök, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója.
4. - A 2011. évi víz és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelettervezet.
5. - A hulladékgazdálkodási társulás megállapodásának módosítása.
6. - A körzeti gyermek háziorvosokkal kötött vállalkozási szerződés módosítása.
7. - A Jurisich Miklós Gimnázium étkezési normatívájának emelése.
8. - A televíziós szolgáltatásra vonatkozó ajánlat.
9. - A Kőszegi Tenisz Szakosztály támogatási kérelme.
10. - A Gyöngyös szabadidőpark kivitelezése tárgyában újabb ajánlattételi felhívás.
11.a - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
11.b - Az Ujvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása.
11.c - A Béri Balog Ádám Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
11.d - A Bersek József Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
11.e - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása.
11.f - A Budaker Gusztáv Zeneiskola alapító okiratának módosítása.
11.g - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
11.h - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.
11.i - A Tűzoltóság alapító okiratának módosítása.
11.j - A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.
12.a - Vagyonügyek: a 2975/59 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
12.b - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan értékesítése.
12.c - Vagyonügyek: a 6647/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Javaslatok a képviselő-testület 2011. évi munkatervéhez.
15. - A szociális rendelet módosítása.
16. - A Kőszegi Távhőszolgálatási Kft. árképletén alapuló díjszámítási rendszer.
17. - Turisztikai pályázaton való részvétel.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2010. december 9-én (csütörtökön) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető.

2. A helyi adókról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

4. A 2011. évi víz és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelettervezet.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A hulladékgazdálkodási társulás megállapodásának módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A körzeti gyermek háziorvosokkal kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

7. A Jurisich Miklós Gimnázium étkezési normatívájának emelése.
Előadó: a polgármester nevében Dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

8. A televíziós szolgáltatásra vonatkozó ajánlat.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.

9. A Kőszegi Tenisz Szakosztály támogatási kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.

10. A Gyöngyös szabadidőpark kivitelezése tárgyában újabb ajánlattételi felhívás.
Előterjesztő: Ujvári Csaba az előkészítő munkacsoport vezetője.

11. Intézményi alapító okiratok módosítása.
a) Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde
b) Ujvárosi Óvoda
c) Béri Balog Ádám Általános Iskola
d) Bersek József Általános Iskola
e) Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium
f) Budaker Gusztáv Zeneiskola
g) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
h) Chernel Kálmán Városi Könyvtár
i) Tűzoltóság
j) Polgármesteri Hivatal
Előadó: a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.

12. Vagyonügyek:
a) A 2975/59 hrsz-ú ingatlan vételi szándéka.
b) A Rákóczi u. 13. alatti ingatlan értékesítése.
c) A 6647/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Javaslatok a képviselő-testület 2011. évi munkatervéhez.
Előadó: Simonits Zsolt bizottsági elnökA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2010. december 3.


Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök