2010. December 9., Csütörtök, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója.
4. - A 2011. évi víz és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelettervezet.
5. - A hulladékgazdálkodási társulás megállapodásának módosítása.
6. - A körzeti gyermek háziorvosokkal kötött vállalkozási szerződés módosítása.
7. - A Jurisich Miklós Gimnázium étkezési normatívájának emelése.
8. - A televíziós szolgáltatásra vonatkozó ajánlat.
9. - A Kőszegi Tenisz Szakosztály támogatási kérelme.
10. - A Gyöngyös szabadidőpark kivitelezése tárgyában újabb ajánlattételi felhívás.
11.a - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
11.b - Az Ujvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása.
11.c - A Béri Balog Ádám Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
11.d - A Bersek József Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
11.e - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása.
11.f - A Budaker Gusztáv Zeneiskola alapító okiratának módosítása.
11.g - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
11.h - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.
11.i - A Tűzoltóság alapító okiratának módosítása.
11.j - A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.
12.a - Vagyonügyek: a 2975/59 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
12.b - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan értékesítése.
12.c - Vagyonügyek: a 6647/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Javaslatok a képviselő-testület 2011. évi munkatervéhez.
15. - A szociális rendelet módosítása.
16. - A Kőszegi Távhőszolgálatási Kft. árképletén alapuló díjszámítási rendszer.
17. - Turisztikai pályázaton való részvétel.
11.g napirendi pont:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.

Lsd. a letölthető formátumot.