2007. Április 11., Szerda, 11:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója
2. - Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról
3. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
KULTURÁLIS, IDEGENFORGALMI, OKTATÁSI ÉS SPORT
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottsága

2007. április 11-én (szerdán) 11 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra


N A P I R E N D :

1. Kőszeg város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról
Előterjesztő: Raposa Helga bizottsági elnök

3. Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
Előterjesztő: Ujvári Csaba munkacsoport vezető

Zárt ülés keretében:

4. Kitüntetési javaslatok megtárgyalása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2007. április 5.


Dr. Mátrai István s. k.
a bizottság elnöke