2007. Május 16., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Közterületek elnevezése
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - Megüresedett önkormányzati bérlakás további hasznosítása
4. - Az Idősek Gondozóháza építés és a Hajléktalan szállás korszerűsítés fővállalkozói szerződés módosítása
5. - Rendezési Terv módosítási kérelem
6. - A Szent Imre templom felújítására városrehabilitációs kölcsön kérelem
7. - SPAR áruház ajánlata
8.a - Várkör 27. épület pincehelyiség értékesítése
8.b - Árpád tér 13. alatti épület tüzelőtároló és pincehelyiség értékesítése
8.c - EON Zrt. elővásárlási jog törlése
8.d - Rákóczi F. u. 95. alatti lakás értékesítése, illetve cseréje
8.e - Földesi Zoltán vételi szándéka
8.f - Markovics Szabina, Liszt F. u. 17. hozzájárulás kérése (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
8.g - Vasi Méh Kft. vételi szándéka – 2917/11 hrsz. (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2007. május 16-án (szerdán) 16.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Közterületek elnevezése
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Megüresedett önkormányzati bérlakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Az Idősek Gondozóháza építés és a Hajléktalan szállás korszerűsítés fővállalkozói szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. Rendezési Terv módosítási kérelem
Előterjesztő: Németh István főépítész

6. A Szent Imre templom felújítására városrehabilitációs kölcsön kérelem
(az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. SPAR áruház ajánlata
Előterjesztő: Huber László polgármester

8. Vagyonügyek:
- Várkör 27. épület pincehelyiség értékesítése
- Árpád tér 13. alatti épület tüzelőtároló és pincehelyiség értékesítése
- EON Zrt. elővásárlási jog törlése
- Rákóczi F. u. 95. alatti lakás értékesítése, illetve cseréje
- Földesi Zoltán vételi szándéka
- Markovics Szabina, Liszt F. u. 17. hozzájárulás kérése (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
- Vasi Méh Kft. vételi szándéka – 2917/11 hrsz. (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)

9. Egyebek
Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2007. május 10.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök