2022. Február 9., Szerda, 09:30 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi intézményi térítési díjának megállapítása
2. - A bölcsőde 2022. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
4. - A 2023-2025. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámának jóváhagyása
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
6. - A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
7. - A 2022. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása
8. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötendő feladatátvállalási megállapodás
9. - Beszámoló a 2021. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatások elszámolásáról és a civil szervezetek, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről
10. - Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár szervezeti és működési szabályzatának és munkatervének elfogadása
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, SZOCIÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
2022. február 9-én (szerdán) 9.30 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme

N A P I R E N D :

1. Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető

2. A bölcsőde 2022. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

4. A 2023-2025. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámának jóváhagyása
Előadó a polgármestert nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

5. Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

6. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető

7. A 2022. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

8. A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötendő feladatátvállalási megállapodás
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

9. Beszámoló a 2021. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatások elszámolásáról és a civil szervezetek, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző

10. Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár szervezeti és működési szabályzatának és munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Révész József intézményvezető

Zárt ülés keretében:
11. Kőszeg, Liszt F. u. 17. II. em. 6. szám alatti lakás bérlőjének kijelölése
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2022. február 01.

Fekete-Pataki Edit s. k.
a bizottság elnöke