2007. Január 17., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
2. - A Kőszegi Sportegyesülettel kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata
3. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2007. évi munkaterve
4. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2007. évi munkaterve
KULTURÁLIS, IDEGENFORGALMI, OKTATÁSI ÉS SPORT
B I Z O T T S Á G K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság

2007. január 17-én (szerdán) 14 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101-es tanácskozóterme.
Az ülés várható időtartama: 3 óra


N A P I R E N D :

1. Az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Mátrai István bizottsági elnök

2. A Kőszegi Sportegyesülettel kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

3. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2007. évi munkaterve
Előterjesztő: Lajos Tiborné mb. igazgató

4. A Jurisics-vár Művelődési Központ 2007. évi munkaterve
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgatóMegjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. január 9.


Dr. Mátrai István s.k.
a bizottság elnöke