2013. Március 14., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisich Miklós Gimnázium leány és fiúkollégiumának felújítása kiegészítő munkák elvégzése tárgyban eredményhirdetés.
2. - Egy mappában a 2013. március 14-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
A Jurisich Miklós Gimnázium leány és fiúkollégiumának felújítása kiegészítő munkák elvégzése tárgyban eredményhirdetés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú energetikai fejlesztés megvalósítása tárgyában a kiegészítő munkák elvégzésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytattuk.
A meghívott közös ajánlattevők ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. az alábbi ajánlatot tették.

• Vállalkozási díj nettó összege (Ft): 32.743.151,-Ft


• Jótállási idő hónapokban: 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)

• Kivitelezés időtartama: 120 nap
(min. 120 nap, max. 180 nap)

A tárgyaláson az Ajánlattevő az alábbi észrevételeket tette:
Tekintettel arra, hogy a kiegészítő munkák tartalma műszakilag nem különíthető el a jelenleg folyamatban lévő szerződött feladattól, mivel annak munkafolyamatai közé ékelődnek, ezért jelezzük, hogy a szerződött határidő ezen ok miatt nem lesz tartható.
Nevezetesen:
- Az angol akna készítése - ami szerződött feladat - addig nem készíthető el, amíg a pince kavicsfeltöltése és aljzatbetonozása el nem készül, ami viszont kiegészítő munka.
- A nyugati és északi homlokzat hőszigetelése és színezése nem befejezhető, - szerződött feladat - mivel ezen homlokzatokon nyílászárókat- kell cserélni, ami kiegészítő feladat és sorrendiségében megelőzi a szerződött feladatot.
- Folyosók és közösségi terek villanyszerelése teljes egészében kiegészítő feladat, melyek elvégzése ezen érintett területek horonymarásával és áramtalanításával jár, munkaigényes és hosszú átfutási ideje van.
- Fiú kollégium radiátor cseréje kiegészítő feladat, érinti a fiúkollégium valamennyi helyiségét.
A kiegészítő munkák átfutási ideje - beleértve az előkészítést, nyílászárók gyártását.
anyagbeszerzést - közel két hónap, ami a szerződéskötéstől számítandó.
A fentiek miatt a jelenlegi szerződésünk a kiegészítő munkák megrendelésétől számítva várhatóan ezzel az időtartammal meghosszabbodik.
A tárgyalás után ismételten lehetősége nyílt az ajánlat módosításához az Ajánlattevőnek, amellyel élni kívánt az alábbiak szerint:

• Vállalkozási díj nettó összege (Ft): 32.743.151,-Ft


• Jótállási idő hónapokban: 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)

• Kivitelezés időtartama: 70 nap
(min. 120 nap, max. 180 nap)

Az ajánlatot tartalmi-formai szempontból átvizsgálva megállapítható, hogy az megfelelő. Az előkészítési munkacsoport az eljárás nyertesének javasolja kihirdetni az ajánlattevőt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. március 12.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba
Előkészítési Munkacsoport vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT


1.)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Közös ajánlattevők neve: ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.

Ajánlattevők székhelye/címe:
ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)
Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár út 6.)


• Vállalkozási díj nettó összege (Ft): 32.743.151,-Ft


• Jótállási idő hónapokban: 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)

• Kivitelezés időtartama: 70 nap
(min. 120 nap, max. 180 nap)
Indoka: mert összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.


2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: Azonnal

(A további mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)