2013. Május 16., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A bankszámlavezetésre vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívás jóváhagyása.
2. - Egy mappában a 2013. május 16-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai
1. napirendi pont:
A bankszámlavezetésre vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú folyószámlahitel, és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában megkötött szerződésünk határideje lejár. A megbízás adása előtt - mivel szolgáltatás értéke a közbeszerzési értékhatárt eléri-, közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk.
A közbeszerzés becsült össze számított értéke 48 millió Ft, ez eléri sőt meghaladja az Európai Uniós értékhatárt. A leírtak alapján nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amelyet az Európai Unió közbeszerzési lapjában a TED-ben meg kell jelentetni.
A nyertes ajánlattevőt az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján az alábbiak szerint javasolja a közbeszerzési munkacsoport kiválasztani.



Részszempont Súlyszám
1. Folyószámlahitel kamata 1 havi BUBOR + kamatfelár %-ban 50
2. Bankszámlavezetéssel kapcsolatos összes költség Ft/hó 40
3. Késedelmi kötbér 10

A folyószámlahitel vezetés időtartamát 21013. 07.15- 2017.12.31.-g javasoljuk meghatározni. A közbeszerzési eljárás során 70 millió Ft-os folyószámlahitel felvételét és a bankszámlavezetéssel kapcsolatos feladat ellátást szeretnénk megoldani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. május 07.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba s. k.
az előkészítési munkacsoport vezetője


HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei, valamint a kőszegi székhelyű nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú folyószámlahitel, és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja.
2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a „Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei, valamint a kőszegi székhelyű nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú folyószámlahitel, és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában az ajánlati felhívás megküldését a Közbeszerzési Hatóságon keresztül a TED-nek.


Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia Pénzügyi Osztályvezető
Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: Azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)