2013. Október 17., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - „Kőszeg Város Önkormányzata intézményei és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás.
2. - Egy mappában a 2013. október 17-i rendkívüli KT ülés anyagai.
1. napirendi pont:
„Kőszeg Város Önkormányzata intézményei és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Kőszeg Város Önkormányzata intézményei és közvilágítási célú villamos energia beszerzése, tárgyában közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
Az eljárást megindító felhívás, dokumentáció és szerződés tervezetek összeállítására, teljes körű lebonyolítására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést kötöttünk a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel. A lefolytatandó eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján kerül kiválasztásra, úgy hogy az ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007.(X.4) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A nyertes ajánlattevővel a szerződés 2014. 01.01.00.00 CET- 2015.12.31.24:00CET közötti időszakban kerül megkötésre, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
Nem szerződésszerű teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó díjának 5%-át fizeti meg Vevő részére.
Az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját, a határkeresztezési díjakat, a mérlegkör tagsági díjat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 9-13§- aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a 109/2007. (XII.23.) GKM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. Tv. 147.§-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFA-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat járulékokat és költségeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. október 15.


A polgármester nevében:


Ujvári Csaba s. k.
Előkészítési munkacsoport vezetője
HATÁROZATI JAVASLAT I.


1./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata intézményei és közvilágítási célú villamos energia beszerzése, tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárást megindító felhívását, ajánlati dokumentációját és a szerződés tervezetét elfogadja.2./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a „Kőszeg Város Önkormányzata intézményei és közvilágítási célú villamos energia beszerzése, tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetését, az eljárás megindítását.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Ujvári Csaba előkészítési munkacsoport vezetője
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)