2013. December 5., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - "Egészségház építése Kőszegen” pályázat közbeszerzési eljárása.
2. - Egy mappában a 2013. december 5-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anygai.
1. napirendi pont:
"Egészségház építése Kőszegen” pályázat közbeszerzési eljárása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001 pályázat keretében megvalósuló egészségház építése tárgyában az eljárást megindító felhívást a MAPI Zrt. elkészítette. Az eljárás a Kbt.121.§(1) bekezdés b) pontja szerint történik. A nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás becsült értéke 235.898.758,-Ft. A felhívásban a szerződést biztosító mellékkötelezettségekként késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési biztosíték és előleg visszafizetési biztosíték került meghatározásra. Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján kerül kiválasztásra az alábbi résszempontok alapján:
Résszempont Súlyszám
1)Nettó ajánlat ár 5
2)Az előírtnál kedvezőbb befejezési
határidő max. 60nap 3
3) Késedelmi kötbér %/nap 1
4) A jogszabályban előírt 12
hónapon túl vállalt jótállási garancia
időtartama max 60hónap 1

A munka tervezett indításának időpontja 2014. február 15.Befejezési időpontja 2014. 09.30.
A nyertes ajánlattevő a kiírás szerint 1db előlegszámlát, 3db résszámlát és egy db végszámlát nyújthat be.
Az előterjesztést az előkészítési munkacsoport elfogadásra javasolja a Bíráló Bizottságnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. december 03.


A polgármester nevében:


Ujvári Csaba
Az előkészítési munkacsoport vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001 pályázat keretében megvalósuló egészségház tárgyában az eljárást megindító felhívást elfogadja és elrendeli annak megküldését a Közbeszerzési Értesítőnek.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)