2013. December 10., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Chernel utca 14. alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás. (A megállapodást holnap küldjük.)
2. - Egy mappában a 2013. december 10-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
A Chernel utca 14. alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás. (A megállapodást holnap küldjük.)

Tisztelt Képviselő-testület!


A képviselő-testület 2005. június 28-i ülésén hagyta jóvá azt a jelenleg is hatályos megállapodást, amely alapján az ISES Alapítvány (képviseli Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc) valamint a Kőszegi Európa-ház Egyesület (képviseli ifj. Bariska István) az önkormányzat tulajdonában lévő Chernel u. 14. alatti épület emeleti részét használja oktatási-képzési, valamint kulturális célokra.
Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc tájékoztatott arról, hogy az ISES Alapítvány a jövőben együttműködést tervez a Pannon Egyetemmel, így felvetődött az általuk használt helyiségcsoport közül a megállapodásban szereplő helyiségeknek az egyetem általi, ingyenes használata.
Mivel az önkormányzat tulajdonáról van szó, az a nemzeti vagyon része, így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény – valamint a korábbi megállapodás – értelmében a közös ingatlanhasználatról szóló megállapodást a képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2013. december 6.


Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, a Pannon Egyetem (képviseli Prof. Dr. Friedler Ferenc rektor), az ISES Alapítvány (képviseli Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc) valamint a Kőszegi Európa-ház Egyesület (képviseli ifj. Bariska István) közötti, jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület Huber László polgármestert a megállapodás aláírására felhatalmazza.

Felelős : Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.