2017. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek IV. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - Az Abért tó tulajdonba vételével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása.
3. - Együttműködési megállapodás a BE-JÓ Táncegyesületért Egyesülettel.
4. - A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat beadása.
5. - A Kőszeg, 6666 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása.
7.a - A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása.
7.b - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
7.c - A polgármester 2017. évi szabadság tervének jóváhagyása.
8. - Tulajdonosi hozzájárulás a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium felújításához (rendkívüli előterjesztés).
9.a - Vagyonügy: Sikertelenül értékesített ingatlan (2903/9 hrsz.) további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2017. január 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
7.b napirendi pont:
A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester és az alpolgármester cafetéria-juttatására vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell eljárni:
• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a; 225/K. § (1) bekezdése, 225/L. §(1) bekezdése,
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 79. §-a;
• A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9.§-a,
• Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 79. § (2) bekezdése előírja, hogy a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.

A főállású polgármester és alpolgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetükben a képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-ának rendelkezésére tekintettel a polgármester és az alpolgármester cafetéria-juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől.
A közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig.
A módosított közszolgálati szabályzat alapján 2017. évben a cafetéria-juttatás éves keretösszege - mely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is - 200000 forintban került meghatározásra.
Az előterjesztésben rögzítettek szerint az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-testülettől!
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2017. január 19.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyzőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2017. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 Ft/fő/év összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárás rendet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is tartalmazó szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.