Jegyzőkönyv: 2015. Július 13., Hétfő, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - NKA pályázat ismételt benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására.
2. - Egy mappában a 2015. július 13-i rendkívüli ülés anyagai.
730-11/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. július 13-án, 8.30 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Sas Norbert, Terplán Zoltán és Tóth Gábor képviselő (9 fő).

Igazoltan van távol:
Rába Kálmán és Terplán Zoltán képviselő (1 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző.

Huber László polgármester üdvözölte a megjelenteket és külön megköszönte, hogy ebben a szabadságolási időszakban is szép számmal megjelentek a képviselők ezen a rendkívüli ülésen. Az ülésnek egyetlen napirendi pontja van, mégpedig egy sikertelen pályázat újbóli benyújtásáról van szó, amely egy hagyományos, népszerű rendezvény még színvonalasabb megrendezéséhez járulhatna hozzá.

Mivel a napirenddel kapcsolatban észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi az alábbi napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:

1. NKA pályázat ismételt benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására.
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A pályázat ismételt benyújtásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Kőszeg Város Önkormányzata ez év márciusában már benyújtott pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett pályázati felhívásra az Ostromnapok rendezvény támogatására. A pályázat – forráshiány miatt – elutasításra került. Egyébként három másik kőszegi rendezvény kapott ekkor pályázati támogatást. Az NKA évente kétszer ír ki pályázatot, 300 MFt-ot osztottak már fel. A napokban újból lehetőség nyílt a rendezvény pályázati támogatására. A képviselő-testület már márciusban állást foglalt a pályázat önerejével kapcsolatban, amit most meg kell erősíteni. A Kőszegi Ostromnapokat mindenképpen megrendezzük, de a pályázati támogatással az önkormányzatnak kevesebbet kell rá áldozni. A költségvetésben 2,6 M Ft elkülönítve a rendezvényre.

Kérdés és hozzászólások:

Keszei Balázs kérdezi, hogy mekkora összegre pályázik az önkormányzat?

Básthy Béla válaszában elmondja, hogy 2,6 millió Ft van a költségvetésben betervezve az Ostromnapokra. A cél az, hogy ez az összeg ne legyen elköltve teljesen. A rendezvény költségvetésének minimum 5 millió Ft-nak kell lennie, és maximum 5 millió Ft-ot lehet támogatásként elnyerni, az önrész 20%.
Elszámolni a kapott összeggel kell majd. Előfordulhat, hogy nem lesz jó idő, nem lesz közönség és esetleg a vásár se hoz elég bevételt.

Dr. Zalán Gábor Tóth Gábor felvetésére tisztázza még: ahogy az alpolgármester úr is mondta: több összetevős ez a pályázat. Van az önrész, a pályázati támogatás és a bevétel. 70% támogatást lehet nyerni, de ezt nem az önerőhöz, hanem a bevételekhez és az egyéb költségekhez számolják ki.

Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így Huber László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 9 igen szavazattal hagynak jóvá a képviselők:


153/2015. (VII. 13.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények támogatására meghirdetett 7707/10 kódszámú pályázati felhívására ’Félhold és Telihold’ Kőszegi Ostromnapok 2015. című rendezvény támogatására benyújtandó pályázatához szükséges 1.200.000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer forint önrészt saját forrásként a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatal után szó esik még a képviselők részére szánt új, korhű ruhák készíttetéséről, a lábbelikről, majd Huber László polgármester 8.45 órakor berekesztette a képviselő-testület mai, rendkívüli ülését.Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.