2015. Július 13., Hétfő, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - NKA pályázat ismételt benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására.
2. - Egy mappában a 2015. július 13-i rendkívüli ülés anyagai.
1. napirendi pont:
NKA pályázat ismételt benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata 2015. márciusában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett 3707/208 kódszámú pályázati felhívására a ’Félhold és Telihold’ - Kőszegi Ostromnapok 2015. című rendezvény támogatására. A pályázat forráshiány miatt elutasításra került, azonban a napokban megnyílt egy új pályázati kiírás, melynek keretében lehetőség nyílik a fenti rendezvény pályázati támogatására.
A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszter együttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdetett nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények támogatására (altéma kódszáma: 7707/10.)
A pályázat benyújtási határideje: 2015. július 17.
A pályázathoz csatolni kell a pályázatban szereplő saját forrásnak (1.200.000,- Ft) a 2015. évi költségvetésben rendelkezésére állásáról szóló képviselő-testületi határozatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati önrész biztosításához szükséges határozat meghozatalára.

Kőszeg, 2015. július 8.

Básthy Béla s. k.
alpolgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények támogatására meghirdetett 7707/10 kódszámú pályázati felhívására ’Félhold és Telihold’ Kőszegi Ostromnapok 2015. című rendezvény támogatására benyújtandó pályázatához szükséges 1.200.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint, önrészt saját forrásként a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.