Jegyzőkönyv: 2015. Október 8., Csütörtök, 11:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Műfüves futball pályára pályázat beadása.
2. - Egy mappában a 2015. október 8-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
730-16/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. október 8-án, 11.30 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester,
Keszei Balázs, Kiss Péter, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert, Terplán Zoltán és Tóth Gábor képviselő (8 fő).

Igazoltan van távol:
Básthy Béla alpolgármester és Kiss Zoltán képviselő.

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Mezei Virág igazgatósági és építéshatósági osztályvezető, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető valamint Molnár Zoltán a Kőszegi Futball Club részéről.

Huber László polgármester üdvözöli a megjelenteket a rendkívüli ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes. Kapy Ferenc jelezte, hogy később ér ide. Az ülés gyors összehívásának az az indoka, hogy a KFC egy pályázat beadását szeretné kérni a képviselő-testülettől, amelynek holnap jár le a beadási határideje.

A napirenddel kapcsolatban észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi az alábbi napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:

1. Műfüves futball pályára pályázat beadása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A műfüves futball pálya építésről, a pályázat beadásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Kőszegi Futball Club megkereste az önkormányzatot a műfüves pályaépítési lehetőséggel. A pálya helye a Lóránt Gyula Sporttelepen lenne, de itt a szabványos méretek közül csak a legkisebb, az un. „grund” méretű férne el. A pályázat benyújtásához mintegy 5 millió Ft önerőre lenne szükség, de ezt az önkormányzat nem tudja vállalni. Ezért ennek az összegnek a megfizetése magánerőből lenne pótolva Horváth András részéről. Erre vonatkozóan készült egy külön megállapodás-tervezet is, amelyet az ülés elején osztottak ki. Ennek az lenne a lényege, hogy a Horváth Andrásnak letétbe kellene helyeznie az 5,2 millió Ft-ot. Amennyiben nyer a pályázat akkor felhasználásra kerülne ez a pénz, ha pedig nem nyer, akkor természetesen visszakaphatja.

Molnár Zoltán a KFC vezetősége nevében megköszöni a hivatalnak a rendkívüli ülés összehívását és a képviselő-testületnek hogy tárgyalják a kérelmüket. Régi vágya a kőszegi futball társadalomnak egy műfüves futballpálya. A város és a sporttelep adottságait figyelembe véve ezt, a legkisebb méretű pályát lehet megcélozni, mert ennél nagyobb méretű fizikailag nem férne el. Az önkormányzat tudja csak beadni a pályázatot. Már tavaly is volt hasonló kezdeményezése a sportegyesületnek, de akkor sem lett végül a pályázat jóváhagyva. Mivel az önkormányzat nem rendelkezik a megfelelő anyagi kondíciókkal, olyan vállalkozót kerestek, aki ezt a város és a sportegyesület helyett is vállalná. A sikeres pályázat és a pálya elkészülte után főleg a gyerekek rendelkezésére szeretnék bocsátani. A 6-9 év közötti korosztály nagyon jól ki tudná ezt a pályát használni, a rossz időt sokkal jobban ki lehetne vele tolni. 1-2 felnőtt is gyakorolhatna rajta, lehetne tengózni rajta stb.

Kérdések és hozzászólások:

Keszei Balázs szerint ez a pályázat már szeptember elején kiírásra került. Miért csak a beadás előtt 1 nappal került a képviselő-testület elé? Sajnálatos, hogy nem tárgyalhatta meg a bizottság, nem egyeztettek hozzáértőkkel sem, ezért ő egy kicsit információhiányban szenved.

Huber László szerint a helyszín miatt volt a csúszás. A kezdeményezés már korábban ismert volt az önkormányzat előtt, de a sportolók nem a grund méretű, hanem az egyel nagyobb, kézilabda nagyságú pályára vonatkozó pályázatot szerették volna beadni. Erre viszont a Lóránt Gyula Sporttelepen belül nincs fizikailag lehetőség. A hivatal az egészségház illetve az V. ütem mellett ajánlott fel területet, de ott meg nem lenne közel öltöző és szociális helyiség. Az erről való egyeztetés miatt csúsztak meg a határidővel. Először úgy tűnt, hogy nem is kell a pályázathoz képviselő-testületi döntés.

Tóth Gábor a „sürgősség” témájához kapcsolódva megjegyzi: az ő, május 28-án beadott képviselői indítványa még a mai napig nem került a képviselő-testület elé.
Hol lenne a tervezett pálya pontos helye?

Molnár Zoltán tisztázza: a nagypálya MOL kút felőli végén, a futópálya és a kapu közötti részen. A méréseik szerint ott elegendő hely van ehhez. A megye más sportlétesítményeit ismerve, Kőszegen és Őriszentpéteren nem tudott még ilyen műfüves pálya létesülni. Máshol általában mind nagyobb méretű pályák vannak, a grund méretű Kőszegen lenne az első.

Tóth Gábornak kétségei vannak afelől, hogy ezen a területen elegendő hely van a pálya kialakításához úgy, hogy a nagypályát is biztonságosan lehessen használni. Természetesen nem ellene van a kezdeményezésnek, de az internetről kinyomtatott fotókat megnézve, mintegy 5 m magas kerítésre és labdafogó hálóra is lesz szükség. A nemrég létesült tenisz centerpálya használatát is biztosítani kell.

Sas Norbert kérdezi, hogy milyen kötelezettsége lesz az önkormányzatnak a pályázat benyújtása után a 15 éves együttműködési megállapodáson kívül? Havi szinten milyen egyéb, plusz költségek várhatóak?

Molnár Zoltán szerint a pálya karbantartása elhanyagolható: tulajdonképpen a söprést jelenti, ezt nyilván kézi erővel oldanák meg, továbbá a speciális granulátumot pótolni kell rá. Ezen kívül – mivel világítás is lesz a pályán – a villamos áram használat miatt plusz kiadás várható.

Sas Norbert kérdezi: ki tudja-e ezt a plusz energia felhasználást a pálya termelni? Mert ez még hozzá fog adódni a jelenlegi fenntartási költségekhez.

Molnár Zoltán szerint ennek a pályának bevételi oldala nem lesz, mert ilyen szempontból csak a nagyobb pályákat lehet hasznosítani.

Rába Kálmán úgy véli, hogy az anyag eléggé megnehezíti a felelős döntést – bár ez már biztosan megszületett nélküle is. Ő támogatni fogja a pályázat beadását, mert ez a 16 milliós projekt teljesen rendben van. Az önkormányzat helyett egy vállalkozó vállalná a saját erőt. Bárcsak lenne Kőszegen több ilyen vállalkozó, aki hasonló célokért a zsebébe nyúl. Ő is utána nézett a Sas Norbert által is forszírozott működési költségeknek. Információi szerint nagyobb pályáknál ha éves szinten 200 ezer Ft-ból ki lehet hozni a költségeket – az jó. Biztosan felmerülnek még speciális kiadások is. Ezért jó lett volna, ha az anyag erre is kitér. Az is most derült ki, hogy bérbe nem lehet majd kiadni. Kérdés viszont, hogy ki lesz az üzemeltető? A város vagy a sportklub? Az örömteli, hogy szabadon hozzáférhető lesz majd a gyerekek számára és az UFC is használhatja majd. Ennek ellenére rengeteg még a kérdőjel.

Tóth Gábor is utána nézett az MLSZ honlapján a karbantartás költségeinek. Ő azt olvasta, hogy évente 6-700 ezer Ft-ot tesz ki a karbantartási költség.

Rába Kálmán szerint persze sok mindent meg lehet oldani olcsóbban is, főleg az eszközökre gondol. De azért nem lenne jó belefutni megint olyanba, amit az önkormányzat majd nem tud finanszírozni.

Tóth Gábor „összegzi” a pályaépítés lényegét: az MLSZ építi meg a pályát és az önkormányzattal használja közösen 15 évig. De a sporttelepet eddig csak a KSE használta, a jövőben pedig rögtön három sportegyesület is igényt tartana rá.

Huber László emlékeztet arra, hogy erről majd még egyeztetés lesz a hivatalban. Olyan megoldást szeretnének, ami mindenkinek jó lesz, de alternatívák is elképzelhetőek. Hogy a KFC kezelője vagy használója lesz a pályának – az még eldöntendő kérdés.
Ő a kiosztott megállapodásra hívja fel a figyelmet. Ez még a másik féllel nincs leegyezetve. Horváth András vállalkozó vállalta az önerőt egy nyilatkozat alapján, de ez a megállapodás nyújtana garanciát a város számára. Ha ezt a vállalkozó nem írja alá, akkor a nyilatkozatát bármikor vissza is vonhatja. A pályázat benyújtásához szükséges 200 ezer Ft-ot az önkormányzat vállalja.

[Kapy Ferenc képviselő 11.55 órakor érkezett meg, így a képviselő-testület létszáma 9 főre nőtt.]

Plechl Tibor szerint az MLSZ is ingyenes használója lesz a pályának, hiszen ő építi meg. Az önkormányzat beleszólhat-e majd az MLSZ által szervezett programokba?

Molnár Zoltán pontosítja, hogy az MLSZ a pályahasználat legfeljebb 10%-át határozhatja meg. De ahol nagyobb pályák létesültek, gyakorlatilag ott sem szólnak bele, várhatóan egész biztosan nem lesz ebben kikötésük.

Keszei Balázst egyáltalán nem nyugtatták meg a Tóth Gábor felvetésére adott válaszok.

Kapy Ferenc pontosítja még a pálya tervezett helyét: a valamikori súlylökő szektor helyén lenne.

Molnár Zoltán fontosnak tartja kihangsúlyozni: ha lehetne, ők akár valamennyi méretű pálya építést megcéloznák – ha lenne rá pénz, de sajnos csak a legkisebb méretű építéséhez tudtak önerőt szerezni. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy ez aggályos és nem fogadják el, akkor ők ezt tudomásul fogják venni és dolgoznak rajta tovább.

Tóth Gábor arra kíváncsi, hogy mit szólt ehhez a KSE? Tulajdonképpen a volt dobókörük el fog tűnni.

Molnár Zoltán az UFC elnökével, Kondics Sándorral beszélt, aki teljes mértékben támogatja a pályázat beadását. A KSE-nek már tavaly is volt hasonló elképzelése, akkor a jelenlegi centerpálya területére akartak ilyen pályázatot beadni, amelyet a képviselő-testület a 2014. áprilisi ülésén tárgyalt meg. Akkor is együttműködési megállapodás megkötését tervezték, ez most is így lenne. Sportberkeken belül nagyon is támogatott ez a kezdeményezés.

Tóth Gábor a helyszínnel nincs kibékülve és az egész nagyon kiforratlan dolog: ki fogja a pályát használni, mikor, melyik csapat stb. Most viszont, ha a pályázat beadását eldönti a képviselő-testület, akkor kötelezettséget vállal 5 M Ft kifizetésére, a jövő évi költségvetés terhére, jóllehet ezt a megállapodást a másik fél még nem is látta.

Huber László szerint a sporttelep használatát majd a következő rendes ülésen eldönti a képviselő-testület.

Molnár Zoltán úgy gondolja, hogy ha az önkormányzat a pályázat beadása mellett dönt, akkor a holnapi beadási határidő után december 31-ig fogják azt elbírálni. Sikeres pályázat esetén utána kell majd megállapodást kötni, majd az önrészt befizetni. Legrosszabb esetben vissza is lehet lépni, esetleg a 200 ezer Ft pályázati biztosítékot és a talajmechanikai vizsgálat díját veszti el az önkormányzat, ami nagyságrendileg mintegy 300 ezer Ft lehet. Ezt az összeget kockáztatja most a képviselő-testület. A pályázattól tehát bármikor el lehet állni. A pálya építésének a költsége pedig most még becsült költség. Ezt az MLSZ meg fogja tendereztetni és ha kijön egy olyan összeg, ami 10%-kal magasabb, mint amiről most szó van, akkor is el lehet a pályázattól állni és akkor még a pályázati biztosíték is visszajár.

Tóth Gábor kérdezi, hogy van-e MLSZ kódunk?

Rimányi Krisztina szerint igen, a pályázat most a hiánypótlás szakaszában van.

Tóth Gábor kénytelen összevetni ezt az ipari parkos pályázat hiánypótlásával.

Dr. Zalán Gábor kéri a képviselőt, hogy kerülje a személyeskedést. A napirend keretében egy civil szervezet kéréséről van szó, amiben az önkormányzat szerepet kíván vállalni. Nyilvánvalóban nem hiánypótlás mentes ez a pályázat, de ez nem a hivatal hibája. Csupán tegnap délután dőlt el, hogy ma rendkívüli ülés lesz és a hivatal azonnal teljesítette is ebben a szerepét.

Plechl Tibor arra hívja fel a figyelmet, hogy a műfüves pályának lesz világítása is. Azt tudni lehet-e, hogy az energia, a földkábel csatlakozási pontjának a kiépítése mennyibe fog kerülni? Ez biztosan a város feladata lesz.

Molnár Zoltán ismét a pályázati kiírásra utal. Előírás, hogy a közműveknek a leendő létesítmény körül egy 50 sugarú körben kell lenniük.

Kiss Péter szakvéleménye szerint csak olyan kábel van a pályán, ami a jelenlegi követelményeknek nem felel meg, a fogadó egység szintén nem korszerű. Erre rákötni nem lehet. A legnagyobb gond viszont ennek a pályarésznek a megközelítése, mert ezt csak a Petőfi tér felől lehet megtenni. A centerpálya közelsége miatt a kerítést ki kell bontani, ott utat létesíteni, majd helyreállítást kell végezni.
Felhívja a figyelmet, hogy a j) pontban vannak felsorolva pontosan, amit az önkormányzatnak vállalnia kell.

Molnár Zoltán szerint a megközelíthetőségre is kitért a pályázati felhívás. Az edzőpálya felőli részen van egy olyan kapu, ahol szükség esetén a mentő is bemehet, szerinte innen megközelíthető a munkák idején a pálya.
Kihangsúlyozza, hogy ők nem szeretnék ezt a pályázatot erőltetni, csupán fejleszteni akarnak, jobb lehetőségeket biztosítani a focistáknak. Ehhez most tudtak külső saját erőt is bevonni. Ez egy önkormányzati pályázat lenne, amit ők kezdeményeztek.

Huber László úgy gondolja, hogy azért jogosak a képviselők aggályai, ezeket tisztázni kell. Mindez nem azt jelenti, hogy a város nem akarja ezt a pályázatot.

Keszei Balázs számára a két határozati javaslat nem egyértelmű az 5 millió Ft tekintetében. Mivel a 2016-os költségvetésbe be kell majd tervezni, ez az összeg most csak kölcsön lenne? Így a határozati javaslat nem valós.

Huber László és dr. Zalán Gábor szerint nem kölcsönről van szó. Az 5 millió Ft-ot mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szerepeltetni kell majd. Az I. határozati javaslat lenne a pályázat melléklete, amit az MLSZ számára el kell küldeni. Nekik végül is az mindegy, hogy milyen forrásból teszi le a város az önerőt.

Dr. Zalán Gábor ezért is kérte a vállalkozóval a megállapodás aláírását – mert bár senki nem kételkedik a nyilatkozatában – akkor lenne nyugodt mindenki, ha az 5 millió Ft ügyvédi letétbe lenne helyezve. Ez az ipari parkos határozatnál is hasonló volt. Ezért is született meg a II. határozati javaslat.

Tóth Gábor kérdezi, hogy Horváth András vállalkozóként vagy magánszemélyként tette-e az 5 millió Ft-ra a felajánlást, mert ez sem mindegy.

Huber László szerint magánszemélyként.

Sas Norbert azt gondolja, hogy tiszteletreméltó és jó, hogy vannak olyan emberek, akik a város sportját a szívükön viselik és mindent megtesznek érte. De ezt a pályázatot ő jószívvel nem tudja támogatni a rengeteg nyitva álló, aggályos kérdés miatt. Ha ezek megválaszolásra kerülnek és újra lesz műfüves pálya építésre lehetőség, akkor biztosan igennel fog rá szavazni.

Terplán Zoltán viszont rengeteg kérdésére választ kapott a vita során. A salakos pálya meg fog maradni, az új pálya biztonságos lenne, világítás is lesz rajta – bár ennek a kiépítése még nem egészen tisztázott. Nem terheli a jövő évi költségvetést, az önerő biztosított, az MLSZ építené meg a pályát, tehát alapból ez a pályázat nem rossz konstrukció. Csupán néhány járulékos költség kerülne az önkormányzat pénzébe.
Kérdezi még: a pálya őrzése hogyan lesz biztosítva?

Molnár Zoltán szerint a sporttelepet eddig is az ott lakó bérlő felügyelte, ez is hozzá tartozna, külön őrzésre nem gondoltak.

Huber László úgy tudná a pályázatot támogatni, ha még a beadása előtt Horváth András aláírná a megállapodást. Ezt módosító javaslatként fogja kezelni, amely a II. határozati javaslathoz kapcsolódik. Az viszont felesleges, hogy 5 napon belül tegye az összeget letétbe, szerinte ez ráér akkor is, ha már elbírálták a pályázatot.
Egyébként ő olyant is hallott, mely szerint Horváth András úgy adja majd oda ezt a pénzt, hogy ennek fejébe preferálni szeretné, kit enged be a pályára, ez pedig csak a KFC lesz.

Molnár Zoltánnak utóbbiról nincs tudomása. Ez a műfüves pálya mindenki számára elérhető lenne, ha megépülne.
Horváth András nevében a megállapodás aláírásáról természetesen nem tud nyilatkozni.

Tóth Gábor arra hívja fel a figyelmet, hogy ha pályázik az önkormányzat és visszalép, akkor a jövőben kizárhatják a további lehetőségektől a várost. Ennek tehát van formai kockázata. Kérdés, hogy 8 munkanapon belül minden dokumentumot be lehet-e küldeni?

Dr. Zalán Gábor szerint ebben az ügyben a rövid határidő ellenére a hivatal mindenben felkarolta az új egyesületet, mi kértük meg a pályázati kódot is számukra. De a pályázati dokumentáció összeállítása már az ő feladatuk.

Kiss Péter kérdezi, hogy kell-e telekmegosztást végezni, szükség van-e önálló hrsz-ra?

Rimányi Krisztina szerint nem.

Végül a polgármester lezárja a hosszúra nyúlt vitát. Dr. Zalán Gábor kéri, hogy az I. határozati javaslatban a további félreértések elkerülése végett pontosítani kell a tervezett műfüves pálya helyét: „a futópálya és a nagypálya közötti, a térképen megjelölt helyen” szövegrész kiegészítésével.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a jegyző úr által javasoltakkal az I. határozati javaslatot, de azt a képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal elveti.

Huber László megállapítja, hogy ennek a pályázatnak a benyújtását a képviselő-testület a felmerült aggályok miatt most nem támogatta, de remélhetőleg lesz majd hasonlóra a nem túl távoli jövőben lehetőség.

Molnár Zoltán ismételten megköszöni a hivatal segítségét az előkészítésben. Remélhetőleg találnak majd helyet egy nagyobb területű műfüves pálya megépítésére és azt jószívvel támogatja majd a képviselő-testület.

Végül Huber László polgármester lezárja a napirend tárgyalását, majd jelzi még, hogy a jövő csütörtökön ismét rendkívüli ülés lesz a villamos energia közbeszerzés tárgyában, majd mindenkinek megköszöni a megjelenést és 12.30 órakor bezárja a képviselő-testület mai, rendkívüli ülését.Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.