2015. Október 8., Csütörtök, 11:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Műfüves futball pályára pályázat beadása.
2. - Egy mappában a 2015. október 8-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Műfüves futball pályára pályázat beadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Futball Club elnöke Neudl Gábor az alábbi kérelemmel kereste meg az önkormányzatot.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) pályázatot írt ki labdarúgó pályák építésének támogatására.
A pályázatot az önkormányzat nyújthatja be, amelynek határideje 2015. október 9.

A Lóránt Gyula Sporttelepen egy grund méretű 12 x 24 (14 x 26 m) műfüves pálya kialakítására van lehetőség.

A beruházást a pályázat elnyerését követően az MLSZ valósítja meg, amelynek költsége bruttó 16,8 M Ft.. Az önkormányzatnak a beruházás összegének 30 %-át 5.040.000,-Ft-ot kell egyösszegben átutalnia. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé, Horváth András a mellékelt nyilatkozatban vállalta ezen összeg biztosítását.

A pályázat teljes anyaga elérhető a http://www.mlsz.hu/fejlesztesek/?aloldal=palyaepites honlapról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. október 7.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési programjához kapcsolódóan pályázat benyújtását a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. (2517/1 hrsz) alatt található Lóránt Gyula Sporttelepen grund méretű műfüves pálya megvalósítása érdekében.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához kapcsolódó 200.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetését az általános tartalék keret terhére biztosítja.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához szükséges önrészt legfeljebb 5.040.000,- Ft értékben a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozat aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: Azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat előkészítéséhez 200.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítása érdekében az Önkormányzat és Horváth András 9730 Kőszeg, Sáncárok u. 19. sz. alatti lakos közötti megállapodást a mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.