Jegyzőkönyv: 2020. Március 19., Csütörtök, 11:00 óra, polgármester hivatali helyisége: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatására pályázat benyújtása.
Szám: K/11137-1/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. március 19-én, 11 órakor a kőszegi Városházán, a polgármester hivatali helyiségében.
Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.


Dr. Zalán Gábor ismerteti az előzményeket, mely szerint a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-i hatállyal.
Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Tájékoztatást ad arról, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületének és bizottságainak március havi rendes ülését a veszélyhelyzet miatt megtartani nem lehetett/nem lehet, de ezek naprendjén több olyan előterjesztés is szerepelt, amelyekben határidőben döntést kell hozni.
Ezek egyike a „Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatására pályázat benyújtása”.
Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatására 2020. évi tematikus egyedi támogatási rendszerben a Támogatási kategóriák 31. pontjában Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatása címmel hirdetett pályázatot. A kategória célja, hogy a szabadtéri színterek közönségforgalmi területei megszépüljenek és megújult, a 21. századi igényeknek megfelelő külsővel és technikai tartalommal fogadják a közönséget. A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe csak dologi és felhalmozási kiadások tervezhetőek. A pályázat pénzügyi kerete: 700 millió forint. Az igényelhető támogatás: 1 millió – 100 millió forint. A saját forrás aránya az igényelt támogatásnak 20 %-a kell, hogy legyen.
Ezen a pályázaton csak azok vehetnek részt, akik az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 7 § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szerepelnek. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház rendelkezik ezzel a nyilvántartással, nyilvántartási száma: ESZ132.
A pályázaton az intézmény a várszínház elavult, 1982-ben létesített nézőtér cseréjét szeretné megújítani.
A beruházás tervezett összege 60 000 000 Ft, melynek önereje 10 000 000 Ft, melyet előre nem kell igazolni. A beruházást 2021. június 30-ig kell befejezni. Az intézményvezető kéri az önerő összegének jóváhagyását és a 2021. évi költségvetésben a 10 000 000 Ft biztosítását.
Kéri, hogy a polgármester úr fenti kérés ügyében a képviselő-testület helyett hozza meg a döntését.

Básthy Béla polgármester úgy gondolja, hogy a pályázat benyújtásának elmaradása az önkormányzat számára hátrányos helyzetet okozna, így – a képviselőkkel előzetes egyetetés alapján – az alábbi határozatot hozza:

1/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján engedélyezi a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatására 2020. évi tematikus egyedi támogatási rendszerben a Támogatási kategóriák 31. pontjában a Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatására pályázatot nyújtson be a Kőszegi Várszínház nézőterének cseréjére 50 000 000 Ft támogatási összegre.
2. Kőszeg Város Polgármestere elrendeli, hogy a pályázathoz szükséges 10 000 000 Ft önerő a 2021. évi költségvetésében biztosítva legyen.
Felelős: Pócza Zoltán igazgató.
Határidő: azonnal.Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester


A feljegyzést készítette:
Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető