2020. Március 19., Csütörtök, 11:00 óra, polgármester hivatali helyisége: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatására pályázat benyújtása.
1. napirendi pont:
Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatására pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy intézményünk részére pályázati önerő lehetőségét biztosítani szíveskedjenek.

Indoklás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatására 2020. évi tematikus egyedi támogatási rendszerben a Támogatási kategóriák 31. pontjában Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatása címmel hirdetett pályázatot. A kategória célja, hogy a szabadtéri színterek közönségforgalmi területei megszépüljenek és megújult, a 21. századi igényeknek megfelelő külsővel és technikai tartalommal fogadják a közönséget. A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe csak dologi és felhalmozási kiadások tervezhetőek. Pénzügyi keret: 700 millió forint.
Igényelhető támogatás: 1 millió – 100 millió forint.
Saját forrás aránya: az igényelt támogatás 20 %-a.
Ezen a pályázaton csak azok vehetnek részt akik az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 7 § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel.
Intézményünk rendelkezik ezzel a nyilvántartással. Nyilvántartási száma: ESZ132.
A tavalyi évtől Intézményünk az önkormányzat és országgyűlési képviselőnk által kereste lehetőségét az elavult 1982-es nézőtér cseréjének. E pályázati lehetőség lehet a válasz kérésünkre.
A beruházás tervezett összege 60 000 000 Ft, melynek önereje 10 000 000 Ft, melyet előre nem kell igazolni. A beruházást 2021. június 30-ig kell befejezni. Kérjük az önerő összegének jóváhagyását és a 2021. évi költségvetésben a 10 000 000 Ft biztosítását.

Kőszeg, 2020. március 11.


Pócza Zoltán s.k.
Jurisics-vár Műv. Közp. és
Várszínház igazgatója

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatására 2020. évi tematikus egyedi támogatási rendszerben a Támogatási kategóriák 31. pontjában a Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatására pályázatot nyújtson be a Kőszegi Várszínház nézőterének cseréjére 50 000 000 Ft támogatási összegre.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 10 000 000 Ft önerőt a 2021. évi költségvetésében biztosítja.


Felelős: Básthy Béla polgármester, Pócza Zoltán igazgató
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)