Jegyzőkönyv: 2020. Április 8., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg, 6903 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
2. - A KJV-432 forgalmi rendszámú Renault Trafic 1,9 DCI típúsú kisbusz eladása.
Szám: K/11137-4/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. április 8-án, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.


Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon továbbra is veszélyhelyzet van érvényben, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése is hatályban van. Ez alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja és jogosult intézkedni az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében.
Polgármester úrnak a mai napon 3 határozatot kell meghoznia: egy belterületbe vonásról, egy kisbusz eladásáról kell döntenie valamint ki kell írni a Városháza felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását. Ez utóbbi tárgykörben a polgármesteri döntéshozatal esetében is a vonatkozó korlátokkal érvényesül a nyilvánosság.

1. A Kőszeg, 6903 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Még a márciusi bizottsági ülésre készült egy előterjesztés a 6903 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatban, amiben még nem született döntés. A kérelmezőnek fontos lenne az önkormányzat jóváhagyása, mert szeretne építkezni és előtte a terület más célú hasznosítást is el kell végeznie, ami hosszabb időt vesz igénybe. A döntés elhúzódása hátrányt jelente az ügyfél számára.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr hozza meg a döntését.

Básthy Béla polgármester az alábbi határozatot hozza:

24/2020. (IV. 8.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszeg, 6903 hrsz-ú szőlő, kert és gazdasági épület, gyümölcsös művelési ágú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.
Kőszeg Város Polgármestere a kertvárosias lakóterület (Lke-Z/1) céljára történő belterületbe vonás esetén kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonos által megvalósítja, amennyiben a tulajdonos a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.


2. A KJV-432 forgalmi rendszámú Renault Trafic 1.9 DCI típusú kisbusz eladása.

Kőszeg Város Önkormányzata 2019. december 31-én a Kőszegi Szociális Gondozási Központtól ingyenesen átvette a KJV-432 forgalmi rendszámú Renault Trafic 1.9 DCI típusú gépjárművet. A kisbusz tulajdonosa Kőszeg Város Önkormányzata, üzembentartója pedig a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal lett.
A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet számos kihívás jelent az önkormányzatnak és nem tervezett rendkívüli kiadásokkal jár. Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 4 kisbusz és egy személyautó van, de ezek jelenleg nincsenek kihasználva, így célszerű a legidősebb, kisebb rakterű Renault Trafic kisbusz értékesítése, melyre vételi szándékot jelentettek be.
A kisbusz 14 éves, korának megfelelő állapotban van. Az előterjesztés mellékletében van egy összehasonlító táblázat a hasonló korú Renault Trafic kisbuszok eladási árairól.
A leendő vásárló felajánlotta, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírus járvánnyal összefüggő feladatok ellátására szükség esetén térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a gépjárművet.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti adásvételről hozza meg a döntését.

Básthy Béla polgármester az alábbi határozatot hozza: alkotja:

25/2020. (IV. 8.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a KJV-432 forgalmi rendszámú Renault Trafic 1.9 DCI típusú gépjárművet bruttó 1.700.000 Ft vételáron értékesíti Kovács Bence 9476 Zsira, Locsmándi utca 42. szám alatti lakos részére.
2. Kőszeg Város Polgármestere az adásvételi szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

Kelt, mint az első oldalon.

Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:


Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető