2020. Április 8., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg, 6903 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
2. - A KJV-432 forgalmi rendszámú Renault Trafic 1,9 DCI típúsú kisbusz eladása.
1. napirendi pont:
A Kőszeg, 6903 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg 6903 hrsz-ú a) szőlő b) kert és gazdasági épület c) gyümölcsös megnevezésű ingatlan tulajdonosa belterületbe vonási kérelmet terjesztett elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmét támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. felé.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. § rendelkezései alapján a belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni. Nyilatkozni kell a döntésben arról is, hogy kérelmező a kérelmezett terület-felhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét tervezi.

Kérelmezőnek a 4 éven belüli igénybevételt és a belterület bevonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését vállalnia kell.

A HÉSZ alapján a földterület belterületi határon belül található, így a tulajdonos kérelme az önkormányzat részéről támogatható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. március 11.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6903 hrsz-ú szőlő, kert és gazdasági épület, gyümölcsös művelési ágú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.
A képviselő-testület kertvárosias lakóterület (Lke-Z/1) céljára történő belterületbe vonás esetén kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonos által megvalósítja, amennyiben a tulajdonos a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)