Jegyzőkönyv: 2020. Április 10., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Szájmaszk viselési kötelezettségről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Szám: K/11137-6/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. április 10-én, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző,
dr. Nagy Edina aljegyző.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon továbbra is veszélyhelyzet van érvényben, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése is hatályban van. Ez alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja és jogosult intézkedni az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében.
A Magyar Közlönyben megjelent a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Kormányrendelet, amelyben a mai nappal megkezdődött húsvéti hétvége időszakára több rendelkezés is érinti az önkormányzatokat. A jogszabály szerint lehetőség van arra, hogy az elrendelt kijárási korlátozás feltételeit a helyi adottságok alapján, helyi rendeletalkotás útján szigoríthatják az önkormányzatok.

Básthy Béla kéri, hogy Kőszegen olyan rendelet fogalmazódjon meg, amely szerint a lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás alapos indokkal történő elhagyása Kőszeg város területén az állampolgárok számára kizárólag szájmaszk viselése mellett legyen engedélyezett. A szájmaszk viselése alól felmentést élvezzen az állampolgár abban az esetben, ha a lakóhely, tartózkodási hely, magánlakás elhagyására a Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés d) pontjában szabályozott egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés céljából kerül sor.
Nyomatékosan fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy bolti vagy piaci bevásárlás, illetve munkavégzés esetén a szájmaszk viselése kötelező lesz. Megítélése szerint a holnapi, nagyszombati vásárlások során a lakosság fokozott fertőzésveszélynek van kitéve, mivel két zárva tartási nap előtt különösen nagy számú vásárló érkezése várható az üzletekbe.
Az elmúlt 10 napban az önkormányzat valamennyi kőszegi háztartásba ingyenesen eljuttatott 2-2 db mosható szájmaszkot, de természetesen máshonnan beszerzett vagy egyedileg elkészített szájmaszk viselése is megengedett lesz. Akinek nem jutott szájmaszk, annak szombat délelőtt 8-tól 12 óráig a Városháza kapualjában kőszegi lakcímének igazolása mellett egyszer használatos szájmaszkot biztosít az önkormányzat.

Ezután a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
szájmaszk viselési kötelezettségről

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)

Dr. Zalán Gábor hozzáfűzi még, hogy az elfogadott rendelet április 11-én reggel 5 órakor lép hatályba és 14. kedd 0 órakor hatályát veszti. A kormányrendelet előírja még, hogy az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon történő kihirdetés mellett olyan formában is közzé kell tenni, amely biztosítja, hogy a lakosság a lehető legszélesebb köre értesüljön a rendelet tartalmáról. Ezért a rendelet az önkormányzat honlapján és Kőszeg város facebook oldalán is ismertetve lesz.

Básthy Béla kérni fogja még a rendelet betartatást a Kőszegi Polgárőr Egyesülettől és a Kőszegi Rendőrkapitányságtól is.
Reményét fejezi ki arra, hogy az üzlettulajdonosok csatlakoznak kezdeményezéséhez és együttműködnek a rendelkezés hosszabb távú fenntartásában is.Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


(A feljegyzést és mellékletét lsd. a letölthető formátumban.)