2020. Április 10., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Szájmaszk viselési kötelezettségről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
1. napirendi pont:
Szájmaszk viselési kötelezettségről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
szájmaszk viselési kötelezettségrőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

(1) A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján Kőszegen a lakóhely, a tartózkodási hely és a magánlakás annak 4. §-ában meghatározott alapos indokkal történő elhagyása kizárólag szájmaszk viselése mellett megengedett.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell szájmaszkot viselni, amennyiben a lakóhely, tartózkodási hely, magánlakás elhagyására a Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés d) pontjában szabályozott egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés céljából kerül sor.

2. §

Ez a rendelet 2020. április 11-én 05.00 órakor lép hatályba és 2020. április 14-én hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

szájmaszk viselési kötelezettségről
szóló önkormányzati rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Az új önkormányzati rendelet a rendkívüli veszélyhelyzetben a koronavírus járvány terjedésének megelőzést szolgálja 2020. április 11. (szombat) 05.00 órától 2020. április 13. (hétfő) 24.00 óráig terjedő időszakra vonatkozóan.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A lakosság egészségének megtartását segíti e tervezet.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A módosítás a rendkívüli veszélyhelyzetben a jó egészség megőrzését támogatja.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A módosítás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel személyi, tárgyi többlet feltételt az eddigiekhez képest.