Jegyzőkönyv: 2020. November 10., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Szám: K/11137-18/2020.FELJEGYZÉS


amely készült 2020. november 10-én, 15 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző,
dr. Nagy Edina aljegyző.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

A mai napon a Magyar Közlöny 242. számában megjelent 484/2020. (XI. 10.) Kormány rendelet 27. §-ban felhatalmazást kaptak a polgármesterek arra, hogy önkormányzati rendeletben határozzák meg a 10 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol a kormányrendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.

Básthy Béla kéri a rendelet megfogalmazását oly módon, hogy a tömegközlekedési várakozóhelyek, a kőszegi piac és a temetők területén, a vallási közösségek épületeinél szertartásra, a gyermekjóléti, köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekbe, élelmiszerüzletekbe, postai épületekbe érkezés, valamint távozás ideje alatt a bejáratuktól számított 30 méteres körzetben a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki legyen köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Emellett fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy egymástól lehetőség szerint legalább másfél méter távolságot tartsanak és használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.

Ezután az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)

Básthy Béla kéri a rendelet kihirdetését az önkormányzat honlapján és Kőszeg város hivatalos facebook oldalán.
Jelzi még, hogy Kőszeg Város Önkormányzata közigazgatási területén a kutyafuttatásra kijelölt területek használata rendjéről rendelkezést adott ki.Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:

Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A jegyzőkönyvet lsd. a letölthető formátumban.)