Jegyzőkönyv: 2020. December 7., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
Szám: K/11137-21/2020.


FELJEGYZÉS


amely készült 2020. december 7-én, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, dr. Zalán Gábor jegyző, valamint Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal, amely továbbra is fennáll. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Polgármester úrnak az alábbi előterjesztésekről kell ma döntenie.

1. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete
Balázs fejlesztési irodavezető.

A nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint:

1. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése - Kőszeg, Deák Ferenc utca út, parkoló és kapcsolódó járda burkolat felújítás (2975/71.hrsz.), Béri Balog Ádám Általános Iskola út, parkoló és vízelvezetés felújítás, burkolat felújítás (2995/3., 2993/6. hrsz.), Kiss János Lakótelep-Belső tömb parkoló építés II. ütem (3344/50. hrsz.) tárgyában közbeszerzési eljárás indítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

2. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése - Kőszeg, Károlyi Mihály utca (3399/4. hrsz.), Sigray Jakab utca (3329. hrsz.) és Űrhajósok útja (3279. hrsz.) út, valamint Sigray Jakab utca 28. parkoló és út (3347/6. hrsz.) burkolat felújítása tárgyában közbeszerzési eljárás indítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


1. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.

Fekete Balázs szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a közbeszerzési terv ismételt módosítása szükséges, mert abban a Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozat alapján tervezett támogatásokból megvalósuló beruházásokat szerepeltetni kell.
Az önkormányzat a biztosított forrás terhére második körben:
– a Kőszeg, Deák Ferenc utca út, parkoló és kapcsolódó járda burkolat felújítást (2975/71.hrsz.), Béri Balog Ádám Általános Iskola út, parkoló és vízelvezetés felújítást, burkolat felújítást (2995/3, 2993/6. hrsz.),
– Kiss János Lakótelep - Belső tömb parkoló építés II. ütemét (3344/50. hrsz.) valamint
– a Kőszeg, Károlyi Mihály utca (3399/4. hrsz.), Sigray Jakab utca (3329. hrsz.) és Űrhajósok útja (3279. hrsz.) út, valamint Sigray Jakab utca 28. parkoló és út (3347/6. hrsz.) burkolat felújítását
tervezi megvalósítani.
Fenti építési beruházások a közbeszerzési tervben 12. és 13. soron kerültek beépítésre. A közbeszerzési terv módosítása után megindíthatók lesznek a közbeszerzési eljárások

Básthy Béla polgármester az alábbi határozatot hozza:84/2020. (XII. 7.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-ján az Önkormányzat 2020. évi, módosított közbeszerzési tervét elfogadja, és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektroni-kus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos hon-lapján.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után a polgármester a nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülés szabályai szerint hozott döntéseket, amelyről külön feljegyzés készült.


Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt lsd. a letölthető formátumban.)