2020. December 7., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
1. napirendi pont:
A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.

INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzatának módosított Közbeszerzési tervének elfogadásáhozA közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A Képviselő-testület 2020. február 13-án tartott ülésén elfogadta az idei évre vonatkozó tervet, azonban a megvalósuló projektek felülvizsgálatra szorultak az időközben fellépő veszélyhelyzet és az önkormányzat anyagi helyzete miatt. A változások átvezetése érdekében 2020. május 29-én, 2020. október 01-én és 2020. november 30-án elfogadásra és publikálásra került a módosított közbeszerzési terv.
A közbeszerzési terv ismételt módosítása szükséges, mert a Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozat alapján tervezett beruházások kapcsán szükséges az egyes közbeszerzési eljárások műszaki tartalmát és ezzel együtt a becsült értéket is módosítani.
A rendelkezésre álló információk alapján elkészítettük az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét, tekintettel arra, hogy jelen beruházást a Kbt. értelmében a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.


Kőszeg, 2020. december 04.


A polgármester nevében:Fekete Balázs s.k.
Fejlesztési irodavezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat 2020. évi, módosított közbeszerzési tervét elfogadja, és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A közbeszerzési tervet lsd. a letölthető formátumban.)