Jegyzőkönyv: 2020. December 23., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Nyilatkozat a Kőszeg, 6087 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról.
Szám: K/11137-28/2020.FELJEGYZÉS


amely készült 2020. december 23-án, 9.30 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, dr. Zalán Gábor jegyző, valamint Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal, amely jelenleg is érvényben van. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Polgármester úrnak az alábbi előterjesztésekről kell ma döntenie a nyilvánosság korlátozásával, azaz a „zárt ülés” szabályai szerint:

1. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése - Kőszeg, Deák Ferenc utca út, parkoló és kapcsolódó járda burkolat felújítás (2975/71.hrsz.), Béri Balog Ádám Általános Iskola út, parkoló és vízelvezetés felújítás, burkolat felújítás (2995/3., 2993/6. hrsz.), Kiss János Lakótelep-Belső tömb parkoló építés II. ütem (3344/50. hrsz.) tárgyában közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

2. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése - Kőszeg, Károlyi Mihály utca (3399/4. hrsz.), Sigray Jakab utca (3329. hrsz.) és Űrhajósok útja (3279. hrsz.) út, valamint Sigray Jakab utca 28. parkoló és út (3347/6. hrsz.) burkolat felújítása tárgyában közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

A nyilvánosság korlátozása nélkül:

1. Nyilatkozat a Kőszeg, 6087 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.


1. Nyilatkozat a Kőszeg, 6087 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Kőszeg 6087 hrsz-ú, 1930 m2 nagyságú, gyümölcsös megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára létrejött adásvételi szerződés kapcsán a tulajdonosok, mint eladók fordultak az önkormányzathoz.
A Lékai út mentén a Stihl bolt közvetlen környezetében elhelyezkedő tárgyi ingatlant érintően Kőszeg Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg a Helyi Építési Szabályzat 3. mellékletét képező elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzékében szereplő tartalommal.
Az ingatlan közvetlen környezetében önkormányzati tulajdonú vagyonelem nem található. Az elmúlt években a szomszédos 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanokra létrejött adásvétel tárgyában az önkormányzat nem élt az elővásárlási jogával.
Jelen jogügylet kapcsán az adásvételi szerződésben foglalt tartalomra tekintettel az önkormányzat nyilatkozata szükséges, hogy élni kíván-e az ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogával. Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára kialkudott vételár 3MFt.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:

100/2020. (XII. 23.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján nyilatkozik, hogy a Kőszeg, 6087 hrsz-ú gyümölcsös megnevezésű, 1930 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan – a Kőszegen, 2020. október 27-én létrejött adásvételi szerződés tekintetében – Kőszeg Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után Básthy Béla polgármester megköszöni a hivatal munkatársainak az egész évi munkáját, majd mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván.


Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A jegyzőkönyvet lsd. a letölthető formátumban.)