2020. December 23., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Nyilatkozat a Kőszeg, 6087 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról.
1. napirendi pont:
Nyilatkozat a Kőszeg, 6087 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról.

Indoklás
a Kőszeg, 6087 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jogról való nyilatkozathoz
Kőszeg 6087 hrsz-ú, 1930 m2 nagyságú, gyümölcsös megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára létrejött adásvételi szerződés kapcsán a tulajdonosok, mint eladók fordultak az önkormányzathoz.

A Lékai út mentén a Stihl bolt közvetlen környezetében elhelyezkedő tárgyi ingatlant érintően Kőszeg Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg a Helyi Építési Szabályzat 3. mellékletét képező elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzékében szereplő tartalommal.

Az ingatlan közvetlen környezetében önkormányzati tulajdonú vagyonelem nem található. Az elmúlt években a szomszédos 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanokra létrejött adásvétel tárgyában az önkormányzat nem élt az elővásárlási jogával.

Jelen jogügylet kapcsán az adásvételi szerződésben foglalt tartalomra tekintettel az önkormányzat nyilatkozata szükséges, hogy élni kíván-e az ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogával. Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára kialkudott vételár 3MFt.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. december 18.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján nyilatkozik, hogy a Kőszeg, 6087 hrsz-ú gyümölcsös megnevezésű, 1930 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan – a Kőszegen, 2020. október 27-én létrejött adásvételi szerződés tekintetében - Kőszeg Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)