2019. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Egyes önkormányzati rendeletek hatáskörátruházással kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
5. - Beszámoló a Kőszegi Futball Club működéséről.
6. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2018/19-es nevelési évéről.
7. - Feladatellátási szerződések módosítása.
8. - Köznevelési szerződések módosítása.
9. - Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások megkötése intézményekkel.
10. - A TOP-7.1.1.-16-2016-0017 számú pályázat (Kőszegi Forrás helyi Akciócsoport) megvalósításának meghosszabbítása.
11.a - Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása: Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvoda kérelme.
11.b - Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása: Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Bölcsőde kérelme.
11.c - Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása: A Kőszegi Városi Múzeum kérelme.
11.c - Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása: A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. működési kerete valamint az unterschteinbachi sporttábor javára.
12. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről.
13. - A Kőszeg, 3277/37 és 3277/42 hrsz-ú ingatlanok ingyenes átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
14. - A Kőszeg, 6649/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Vagyonügy: A Kőszeg, Hunyadi u. 13/B. fsz. 8. alatti önkormányzati lakásra érkezett vételi szándék.
16. - Képviselői laptopok értékesítése.
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
22. - Zárt ülés keretében: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című TOP projekt eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása.
Szám: 913-15/2019.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2019. szeptember 26-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Egyes önkormányzati rendeletek hatáskörátruházással kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
2. A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díj mértékéről szóló 11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előterjesztő: Göncz Szabolcs tű. alezredes, tűzoltóparancsnok.
4. Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
Előterjesztő: Kenyeri András, a KSE elnöke.
5. Beszámoló a Kőszegi Futball Club működéséről.
Előterjesztő: Neudl Gábor, a KFC elnöke.
6. Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2018/19-es nevelési évéről.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. Feladatellátási szerződések módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
8. Köznevelési szerződések módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
9. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások megkötése intézményekkel.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
10. A TOP-7.1.1.-16-2016-0017 számú pályázat (Kőszegi Forrás helyi Akciócsoport) megvalósításának meghosszabbítása.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
11. Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása:
a) Újvárosi Óvoda Velemi tagóvoda kérelme.
Előterjesztő: Gyuráczné Kiss Marietta intézményvezető.
b) Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Bölcsőde kérelme.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
c) A Kőszegi Városi Múzeum kérelme.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
d) A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. működési kerete valamint az unter-
schteinbachi sporttábor javára.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
12. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, valamint Kovács István a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatója.
13. A Kőszeg, 3277/37 és 3277/42 hrsz-ú ingatlanok ingyenes átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
14. A Kőszeg, 6649/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
15. Vagyonügy: A Kőszeg, Hunyadi u. 13/B. fsz. 8. alatti önkormányzati lakásra érkezett vételi szándék.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
16. Képviselői laptopok értékesítése.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Zárt ülés keretében:
1. „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése – Kiss János utca” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
3. Az önkormányzat által adományozható elismerésekre érkezett javaslatok elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Csiki István ügyintéző.

Kőszeg, 2019. szeptember 19.

Huber László s. k.
polgármester